Hírek

2017. július 12. 15:18

Dunakeszi Tankerületi Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet
Simándy József Általános Iskola
Tanító
munkakör betöltésére.

2017. július 3. 17:44

A Pest Megyei Közgyűlés legutóbbi ülésén 400 millió forintot ítélt meg Kistarcsának

A közgyűlés az összes bölcsődével kapcsolatban hozott döntést 5,1 milliárd Ft értékben a  Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése (VEKOP-6.1.1-15) című pályázat keretén belül. 400 millió Ft-ra pályázott, s ennyit is nyert el, amiből közbeszerzés után 4 csoportszoba (2 gondozási egység), kiszolgáló gazdasági rész és főzőkonyha épül meg, 100 % finanszírozásban.

2017. július 12. 14:49

Ezennel értesítjük, hogy az Üzletház építéséhez kapcsolódóan csapadékcsatornázási munkálatok az Eperjesi úton a Semmelweis tér és a 3. sz. főút közötti szakaszon 2017.07.12-én elkezdődnek (I. ütemben az Aradi u. és Iglói u. között).
(Kérem, hogy a gépjárműveikkel az érintett szakaszon ne parkoljanak!)
Tervezett befejezés: 2017. szeptember 30.
Várható, hogy munkaidőben 7-17 óráig az utcában szakaszosan, utcaközönként teljes útlezárás lesz. A lakóknak a gépkocsi ki-be járást korlátozottan biztosítjuk.

2017. július 18. 09:59

Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont tájékoztató levele

Kistarcsa Város Önkormányzata
Solymosi Sándor Polgármester Úr figyelmébe

Tisztelt Polgármester Úr!

2017. július 14. 13:06

A szennyvízhálózatba illegálisan bekötött csapadékvíz elvezetéseket ellenőrzi

Remélhetőleg senki sem lepődik meg azon a tényen, hogy az esővizet nem szabad rákötni a szennyvízcsatornára. Ezért a DPMV Zrt. ellenőrzést végez az érintett ingatlanokon,  hogy be van-e kötve az ereszcsatorna a szennyvízhálózatba. Az ellenőrzések a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet előírásai alapján kerülnek megtartásra. A Polgármesteri Hivatal hatósági tanúként vesz részt az ellenőrzésben.
Az ellenőrzéseket a DPMV Zrt. más területekre is ki fogja terjeszteni, de a legrosszabb helyzet és a Balczó utca elején lakók ingatlanának védelme miatt itt kezdték meg a csatornák vizsgálatát.

2017. június 13. 15:41

Az üzletsor építésével egyidejűleg elkezdődött a településrendezési szerződésben vállalt feladatok megvalósítása. Az önkormányzat még a CBA-val kötötte meg a szerződést, amit a földhivatalban kötelezettségként be is jegyeztettek. A CBÁ-tól a Buono Mercato Ingatlanberuházó Kft. vette meg az ingatlant és a projektet (terveket), így őrá szállt át a szerződés teljesítése. Az általa választott kivitelező kezdte meg most a munkát az Eperjesi úton.

2017. július 13. 12:28

Minden gazdálkodó szervezetnek regisztrálnia kell a cégkapun, még idén augusztus 30-ig be kell jelenteniük elérhetőségeiket

2017. július 12. 14:05

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

KISTARCSA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

2017. július 12. 11:48

A kutatásra, amelyre összeírót keresünk 2017. december 1. – 2018. április 30. között kerül sor.
Kistarcsa településeken kb. 50-60 személyt kell felkeresni.
A kutatás nemzetközi elnevezése: PIAAC.
A felnőtt korú (16–65 év közötti) lakosság kompetenciáinak, munkaerő-piaci és szociális helyzetének mérésére irányul.

Oldalak