Hírek

Összes hír

Események

Összes esemény

Elérhetőségek

  • Számlaszám: Önkormányzat számlaszáma: 11742324-15565804, adószáma: 15736125-2-13, Polgármesteri Hivatal számlaszáma: 11742324-15736125, adószáma: 15565804-2-13

    Rendőrség: 06 (20) 313-7200, Fehér Zsolt Lajos r. főtörzsőrmester

    Polgárőrség: 2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 33.

    Közterületfelügyelet: 06 (28) 470-711/131 mellék

Jogi és Vagyongazdálkodási referens állás pályázat

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 20.

Kistarcsa Város Jegyzője
pályázatot hirdet
jogi- és vagyongazdálkodási referens munkakör betöltésére

A munkakör betölthető a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján.
A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozott idejű (Gyes alatti helyettesítés), előreláthatóan 2019. június 30-ig tartó  közszolgálati jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Próbaidő: 6 hónap.
A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: jogi és perképviseleti feladatkör, vagyongazdálkodási ügyintézés.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal, illetve szervezeti egységeik részére jogi tanácsadás, támogatás nyújtása, felmerülő jogi feladatok ellátása, vagyongazdálkodási ügyintézés, közreműködés közbeszerzési eljárások lebonyolításában.

Pályázati feltételek:

-          magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

-          29/2012. (III.7.) Korm.rend. 1. sz. Melléklet 22. pontja szerint jogi szakképzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-          közigazgatási alap- és szakvizsga

-          magas szintű számítógépes ismeretek

-          energikus, sokoldalú, tanulékony, jól terhelhető, pontos és önálló munkára képes

A pályázathoz csatolni kell:

-          45/2012. Korm. rendelet 1. sz. mellékletben meghatározott önéletrajzot,

-          képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát,

-          három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy igényléséről szóló átvételi igazolást

-          nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát.

Illetmény és juttatások a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározottak szerint.
A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A munkakör betölthető: 2017. április 3.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 20.
Elbírálás határideje: 2017. március 30.

Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige: „jogi- és vagyongazdálkodási referens pályázat”.
Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a (28)-507-148-as telefonszámon kapható.

Meghalt Rapavi József, volt polgármester

Rapavi József a rendszerváltást követően, az önkormányzati rendszer megalakulásának időpontjától, 1990-től Kerepestarcsa, majd azt követően a 2002. évi önkormányzati választásokig Kistarcsa polgármestere volt. Rapavi Józsefet, a település első embereként eltöltött tizenkét év alatt, család szerető, szorgalmas, célokat kitűző és azokat megvalósító embernek ismerhettük meg. Kitartó munkájának köszönhetően sok ember elismerését szerezte meg. Kemény, határozott magatartása mindenkiben tiszteletet ébresztett. Rapavi Józseftől, településünk volt polgármesterétől az alábbi idézettel búcsúzik Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az önkormányzat intézményeinek dolgozói, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a város lakossága.

A sors könyvében így volt megírva,
Nehéz tölgyet derékon törte az élet vihara.