Hírek

Elérhetőségek

2019. évben javaslattételi felhívás elismerő címekre a kistarcsai lakosok részére

Tisztelt Kistarcsai Lakosok!

 

Az önkormányzat által adományozható elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 24/2009. (V. 25.) számú önkormányzati rendelet alapján kérem szíves javaslatát az alábbi címek tekintetében:
 

  • Kistarcsa Város Díszpolgára

A rendelet szerint: A képviselő-testület az önkormányzat legnagyobb elismeréseként a „Kistarcsa Város Díszpolgára” címet adományozza annak a magyar, vagy külföldi, nagykorú állampolgárnak, aki egész életművével mind a városon belül, mind országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, tekintélyének emeléséhez és példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.

  • Kistarcsa Városért

A rendelet szerint: A Kistarcsa Városért” elismerés bármely területen (gazdasági, társadalmi, szellemi, stb.) végzett kiemelkedő tevékenység, kimagasló helyi közéleti munka elismerésére szolgál. Adományozható bármely személynek, közösségnek, szervezetnek.

  • „Kistarcsa Város Év sportolója/Év sportcsapata”

A rendelet szerint: Kistarcsa Város Képviselő-testülete a kistarcsai lakóhellyel rendelkező sportolók a kistarcsai székhellyel rendelkező sportszervezetekhez tartozó sportcsapatok, valamint a kistarcsai egyesület színeiben versenyző egyéni sportolók részére a város sportélete érdekében kifejtett munkájuk, teljesítményük elismeréseként és megbecsüléseként adományozható cím.

 

A javaslatokat legkésőbb 2019. május 31-ig írásban, indoklással lehet leadni a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján, vagy postai úton a 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48., illetve ügyfélkapunkra megküldve.

 

 

A javaslat alapján a Képviselő-testület a 2019. évi júniusi rendes ülésén dönt a címek odaítéléséről. Az elismerések átadására ünnepélyes keretek között kerül sor a település várossá avatásának évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen.

 

Kistarcsa, 2019. május 6.

 

 

Tisztelettel:

 

                                                                                                       Solymosi Sándor

                                                                                                           polgármester