Hírek

Elérhetőségek

Állásajánlat - Adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

 

Kistarcsa Város Önkormányzat Jegyzője

pályázatot hirdet

Adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

Próbaidő: 6 hónap

 

A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 • 1. melléklet 19. pontja alapján pénzügyi és számviteli feladatkör

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati adóhatósági feladatok ellátása, kapcsolódó nyilvántartások, statisztikák, jelentések vezetése. Ügyfelek fogadása, tájékoztatása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény és juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2011. (V.20.), valamint az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 44/2015. (X.29.) önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet. 1. számú melléklet 19. pontjának I. besorolási osztályában előírt felsőfokú vagy II. besorolási osztályában előírt középfokú végzettség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzati adóhatóságnál szerzett szakmai tapasztalat,
 • ASP Adó szakrendszer ismerete,
 • Közigazgatásban szerzett gyakorlat, tapasztalat,
 • Közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga

 

 

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás.
 • Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata.
 • A pályázató nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: Az elbírálást követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás a 28/470-711/120-as telefonszámon kapható.

 

A pályázat benyújtásának módja: A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige: „Adóügyi ügyintéző pályázat”

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Postai úton vagy személyesen a pályázatnak a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) címére történő megküldésével zárt borítékban. Jelige: „Adóügyi ügyintéző pályázat”. A munkáltató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 12.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kistarcsa.hu