Hírek

Elérhetőségek

Állásajánlat Igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Kistarcsa Város Önkormányzat Jegyzője

pályázatot hirdet

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

Próbaidő: 6 hónap

 

A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 • 1. melléklet 9. pontja alapján szociális és gyámügyi feladatkör,
 • 1. melléklet 14. pontja alapján hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Kereskedelmi, telepengedélyezési, szálláshely szolgáltatási, valamint vásár- és piac bejelentéssel és engedélyezéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök.
 • Állategészségügyi feladatokkal kapcsolatos hatósági eljárás lefolytatása.
 • Birtokvédelmi ügyek intézése.
 • Hatósági bizonyítványok kiadása.
 • Hatósági hirdetmények kifüggesztése.
 • Települési támogatás kérelmek döntésre előkészítése.
 • Nemzetiségi önkormányzat üléseinek előkészítése, ügyviteli feladatok ellátása.
 • Tüdőszűrés előkészítése.
 • Ebnyilvántartással kapcsolatos feladatok.
 • Bírósági ülnökök megválasztásával kapcsolatos feladatok.
 • A szociális alapellátások megszervezésében való közreműködés.
 • Feladatkörével összefüggő nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatás teljesítése.
 • Munkakörében felmerülő bizottsági, illetve képviselő-testületi előterjesztések készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény és juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2011. (V.20.) önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet. 1. számú melléklet 9. és 14. pontjának I. besorolási osztályában előírt felsőfokú végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatásban szerzett gyakorlat, tapasztalat,
 • Közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás.
 • Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. február 1.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 23.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás a 28/470-711/120-as telefonszámon kapható.

 

A pályázat benyújtásának módja: A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige: „Igazgatási ügyintéző pályázat”

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Postai úton vagy személyesen a pályázatnak a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) címére történő megküldésével zárt borítékban. Jelige: „Igazgatási ügyintéző pályázat”. A munkáltató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kistarcsa.hu