Hírek

Elérhetőségek

Állásajánlat - Igazgatási ügykezelő

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Kistarcsa Város Önkormányzat Jegyzője

pályázatot hirdet

Igazgatási ügykezelő

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

Próbaidő: 6 hónap

 

A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

 

Ellátandó feladatok:

Recepciós feladatok ellátása: ügyfelek tájékoztatása, telefonközpont kezelése, hivatali épület őrzése.

Postázási és adminisztrációs feladatok végzése.

Napi posta továbbítása a Postahivatalba.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény és juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2011. (V.20.) önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középiskola/gimnáziumban szerzett végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Recepciós munkakörben szerzett gyakorlat, tapasztalat,
  • Ügykezelői alapvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • A 45/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz.
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás.
  • Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata.
  • A pályázató nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: Az elbírálást követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás a 28/470-711/120-as telefonszámon kapható.

 

A pályázat benyújtásának módja: A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige: „Igazgatási ügykezelő pályázat”

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Postai úton vagy személyesen a pályázatnak a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) címére történő megküldésével zárt borítékban. Jelige: „Igazgatási ügykezelő pályázat”. A munkáltató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 27.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kistarcsa.hu