Hírek

Elérhetőségek

Állásajánlat Környezetvédelmi referens munkakör betöltésére

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Kistarcsa Város Önkormányzat Jegyzője

pályázatot hirdet

Környezetvédelmi referens

munkakör betöltésére.

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

Próbaidő: 6 hónap

 

A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 • 1. melléklet 26. pontja alapján környezetvédelmi és vízügyi feladatkör, I. besorolási osztályban

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • az Önkormányzat, mint kérelmező által indított különböző hatósági engedélyezési eljárások koordinálása, intézése
 • jegyzői, önkormányzati hatáskörbe tartozó hatósági eljárások lefolytatása (pl. parlagfű-mentesítés, elhagyott hulladékok, helyi vízgazdálkodási ügyek, zajkibocsátási határérték megállapítása stb.)
 • a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei energiafelhasználásának nyomon követése, az adatok folyamatos rögzítése, a szükséges adatszolgáltatások elkészítése, intézkedési tervek készítésének koordinálása
 • az Önkormányzati pályázatok fenntartási jelentéseihez adatszolgáltatás (pl. energiafelhasználásról, hulladékkezelésről)
 • környezetvédelmi ügyekben kapcsolattartás társhatóságokkal, önkormányzatokkal
 • a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok rágcsáló és rovarirtásának rendszeres megszervezése, koordinálása
 • a Legionella-kockázatbecslés évente történő felülvizsgálata szakértő bevonásával
 • városüzemeltetési, közterület-fenntartási feladatok koordinálása, szervezése az önkormányzati kft.-vel közreműködve
 • a központi címregiszter (KCR) kezelése, címképzési feladatok elvégzése
 • feladatkörbe tartozó előterjesztések elkészítése, részvétel a rendeletalkotásban
 • OSAP statisztikai adatszolgáltatások elkészítése munkájával összefüggésben

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény és juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2011. (V.20.) önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet. 1. számú melléklet 26. pontjának I. besorolási osztályában előírt felsőfokú végzettség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatásban szerzett gyakorlat, tapasztalat,
 • Közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás.
 • Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata.
 • A pályázató nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás a 28/470-711/290-as telefonszámon kapható.

 

A pályázat benyújtásának módja: A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige: „Környezetvédelmi referens pályázat”

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Postai úton vagy személyesen a pályázatnak a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) címére történő megküldésével zárt borítékban. Jelige: „Környezetvédelmi referens pályázat”. A munkáltató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 20.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kistarcsa.hu 2018.08.31.