Hírek

Elérhetőségek

Állásajánlat - Közterület-felügyelő

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Kistarcsa Város Önkormányzat Jegyzője

pályázatot hirdet

Közterület-felügyelő munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Próbaidő: 6 hónap.

A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48., illetve Kistarcsa Város közterületei

 

Ellátandó feladatkörök:

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által előírt tiltott tevékenység megakadályozása, megszakítása, megszűntetése, illetve szankcionálása. Az önkormányzati rendeletek közterülethez kapcsolódó szabályainak betartása. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend, a közbiztonság és az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében.

 

Feltételek:

 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • középiskolai végzettség
 • közterület-felügyelői vizsga, vagy vállalás annak megszerzésére

Előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
 • közterület-felügyelői vizsga
 • közigazgatási alapvizsga
 • B kategóriás jogosítvány, saját tulajdonú személygépkocsi

A jelentkezéshez csatolni kell:

 • 45/2012. Korm. Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott önéletrajzot,
 • képesítést tanúsító okiratok másolatát,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy az igénylésről szóló igazolás
 • nyilatkozatot arról, hogy a bírálatban részt vevők a beadott iratokat megismerhetik.

Illetmény és juttatások megállapítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben és a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2011. (V. 20.) számú önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint történik.

A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A munkakör betölthető: 2018. április 3.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23.

Elbírálás határideje: 2018. március 29.

Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. Saját tulajdonú személygépkocsi hivatali célú felhasználásának költségeit térítjük.

A kinevezés feltétele az egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmasság a 78/1999. (XII.29.) Eüm-BM együttes rendeletben foglaltak szerint.

A közterület-felügyelői tanfolyam - tanulmányi szerződés kötés mellett – a próbaidő letelte után is elvégezhető.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige: „közterület-felügyelő pályázat”.

 

Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a (28)-470-711/290-es telefonszámon kapható.