Hírek

Elérhetőségek

Állásajánlat - szervezési ügyintéző

Pályázati felhívás

Kistarcsa Város Jegyzője

pályázatot hirdet

szervezési ügyintéző munkakör betöltésére

 

A munkakör betölthető a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Próbaidő: 6 hónap.

A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: önkormányzat működésével kapcsolatos kommunikációs, szervezési, pályáztatási feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Kommunikációs referensi feladatok
 • Nemzetközi pályázatokhoz kötődő feladatok
 • Önkormányzati pályázatok lebonyolítása
 • Értéktár Bizottság működésének támogatása

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • 29/2012. (III.7.) Korm.rend. 1. sz. melléklet I./10., 11., 14., 23., 24., 29. pontok valamelyike I. besorolási osztály szerinti  felsőfokú végzettség
 • biztos társalgási szintű angol nyelvtudás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gyakorlott szinten irodai szoftverek használata
 • a pályáztatott feladatkörben szerzett gyakorlat

A pályázathoz csatolni kell:

 • 45/2012. Korm. rendelet 1. sz. mellékletben meghatározott önéletrajzot,
 • képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy igényléséről szóló átvételi igazolást
 • nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát.

A jogállásra, az illetmény és juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2011. (V.20.) önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadók.

A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A munkakör betölthető: 2019. szeptember 9.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 26.

Elbírálás határideje: 2019. szeptember 5.

Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige: „szervezési ügyintéző pályázat”.

Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a (28)-470-711/129-es telefonszámon kapható.