Hírek

Elérhetőségek

Álláspályázat - Szervezési ügyintéző

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Kistarcsa Város Jegyzője
pályázatot hirdet
Szervezési ügyintéző munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: 6 hónap.
A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

Ellátandó feladatkörök:
A Polgármesteri Hivatal Szervezési Irodájának ügyintézőjeként ellátja a hagyományos titkársági feladatokat a polgármester, az alpolgármester és a jegyző tekintetében. Közreműködik az önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok szervezésében. Ellátja a katasztrófavédelemmel, belső ellenőrzéssel kapcsolatos önkormányzati adminisztrációs feladatokat. Ellátja a polgármesteri tisztséghez kötődő reprezentációs feladatokat.

Feltételek:

  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
  • 29/2012. (III.7.) Korm.rend. 1. sz. Melléklet 27. pontja szerinti középiskolai végzettség II. besorolási osztályban.

Előnyt jelent:

  • magas szintű számítógépes ismeretek (Microsoft office, PowerPoint, Internetes böngészők teljes körű ismerete),
  • önkormányzatnál szerzett szakmai tapasztalat
  • közigazgatási alap- vagy szakvizsga
  • titkárságon szerzett tapasztalat.

A jelentkezéshez csatolni kell:

  • 45/2012. Korm. Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott önéletrajzot,
  • képesítést tanúsító okiratok másolatát,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy igényléséről szóló postai feladóvevényt
  • nyilatkozatot arról, hogy a bírálatban részt vevők a beadott iratokat megismerhetik.

Illetmény és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben és a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2011. (V. 20.) számú önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint történik.

A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A munkakör betölthető: 2017. június 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 12.

Elbírálás határideje: 2017. május 19.

Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige: „szervezési ügyintéző pályázat”.

Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a (28)-470-711/129-es telefonszámon kapható.