Hírek

Elérhetőségek

Álláspályázat - szervezési ügykezelő

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Kistarcsa Város Jegyzője
pályázatot hirdet
Szervezési ügykezelő munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: 6 hónap.
A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

Ellátandó feladatkörök:
Iktatási és irattározási munkák: A Polgármesteri Hivatalba érkező iratok számítógépes érkeztetése, iktatása az ASP iratkezelő szakrendszerben. Ügyiratok irattározása, határidő nyilvántartása. Kézi és központi irattár kezelése.

Feltételek:

  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
  • 29/2012. (III.7.) Korm.rend. 1. sz. Melléklet 27. pontja szerinti középiskolai végzettség II. besorolási osztályban.

Előnyt jelent:

  • magas szintű számítógépes ismeretek (Microsoft office, Internetes böngészők teljes körű ismerete),
  • önkormányzatnál szerzett szakmai tapasztalat
  • ügykezelői/közigazgatási alapvizsga

A jelentkezéshez csatolni kell:

  • 45/2012. Korm. Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott önéletrajzot,
  • képesítést tanúsító okiratok másolatát,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy igényléséről szóló postai feladóvevényt
  • nyilatkozatot arról, hogy a bírálatban részt vevők a beadott iratokat megismerhetik.

Illetmény és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben és a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2011. (V. 20.) számú önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint történik.
A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.
A munkakör betölthető: 2018. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 8.
Elbírálás határideje: 2017. december 15.
Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige: „szervezési ügykezelő pályázat”.

Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a (28)-470-711/129-es telefonszámon kapható.