Hírek

Elérhetőségek

Avar és kerti hulladék égetése

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (II. 16.) számú rendelete alkalmazásában avarnak minősül a fák, cserjék lehullott lombja, kerti hulladéknak pedig minden hasznosításra alkalmatlan növényi maradvány (fű, gyom, gally, levél, nyesedék, gyökérmaradvány, elszáradt növény, gyümölcs).

Komposztálni kizárólag ingatlanon belül lehet, közterületen tilos.

Tilos az avar- és kerti hulladék égetése oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális, művelődési- és sportlétesítmények 100 méteres körzetében a létesítmény működésének ideje alatt.

A lakosság és a levegő tisztaságának védelme érdekében az avar- és kerti hulladék égetése a település egész területén minden évben kizárólag két időszakban megengedett:

a)         tavasszal: április 1. és április 30. között,

b)         ősszel: október 15. és november 15. között.

Az égetést hétfőtől szombatig 10-18 óra között szabad végezni. Vasárnap és ünnepnapokon tilos az égetés.

Aki e rendelet 3. § (1) bekezdésében, 4. § (9) bekezdésében, vagy 5.§-ban foglaltakat megszegi, a közösségi együttélés általános szabályaival ellentétes magatartást tanúsít, és 50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal, vagy természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.