Hírek

Elérhetőségek

Avar és kerti hulladék égetése

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (II. 16.) számú rendelete alkalmazásában avarnak minősül a fák, cserjék lehullott lombja, kerti hulladéknak pedig minden hasznosításra alkalmatlan növényi maradvány (fű, gyom, gally, levél, nyesedék, gyökérmaradvány, elszáradt növény, gyümölcs).

Komposztálni kizárólag ingatlanon belül lehet, közterületen tilos.

Tilos az avar- és kerti hulladék égetése oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális, művelődési- és sportlétesítmények 100 méteres körzetében a létesítmény működésének ideje alatt.

A lakosság és a levegő tisztaságának védelme érdekében az avar- és kerti hulladék égetése a település egész területén minden évben kizárólag két időszakban megengedett:

a)         tavasszal: április 1. és április 30. között,

b)         ősszel: október 15. és november 15. között.

Az égetést hétfőtől szombatig 10-18 óra között szabad végezni. Vasár- és ünnepnapokon tilos az égetés.

Aki e rendelet 3. § (1) bekezdésében, 4. § (9) bekezdésében, vagy 5.§-ban foglaltakat megszegi, a közösségi együttélés általános szabályaival ellentétes magatartást tanúsít, és 50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal, vagy természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Aki a környezetében a rendeletben leírtak megszegését tapasztalja, az a Zöldhatóságot (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály) értesítheti.

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ÜGYEKBEN AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN ÉLHET BEJELENTÉSSEL ÉS PANASSZAL.

Pest Megyei Kormányhivatal, Érdi Járási Hivatalának Környezetvédelmi Főosztálya:

1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

Tel.: 06 (1) 478-4400

Email: zoldhatosag@pest.gov.hu