Hírek

Elérhetőségek

Bírósági ülnöknek lehet jelentkezni

A bírósági ülnök választást 2019. március 07. és 2019. április 30. közötti időtartamra tűzte ki a köztársasági elnök.

 

Ülnöknek az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. A Bjt. a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban és a katonai büntetőeljárásban eljáró katonai tanácsok ülnökeire további speciális feltételeket állapít meg. (Részletek a hirdetményben.)

 

A Gödöllői Járásbíróság ülnökeit Gödöllő Város Önkormányzat Képviselő-testülete választja meg. A jelöltek állítására vonatkozó dokumentumokat, valamint az erkölcsi bizonyítványt 2019. április 8. napjáig kell a Gödöllői Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájára eljuttatni.

cím: 2100 Gödöllő Szabadság tér 7.

 

A törvényszék, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit a Pest Megyei Önkormányzat Közgyűlése választja meg. A jelölő és elfogadó nyilatkozatot és a hozzájuk csatolt erkölcsi bizonyítványt és képesítést igazoló bizonyítványokat legkésőbb 2019. április 10. napjáig kell megküldeni  a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda részére.

cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

 

Az ülnököknek az ítélkezésben a hivatásos bírákkal azonos jogaik és kötelezettségeik vannak, a megválasztott ülnöknek bírói esküt kell tennie. Az ülnököt a tisztsége gyakorlásának idejére távolléti díj, illetőleg tiszteletdíj illeti meg.

 

A  bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit, illetve a bírósági ülnökké jelölésre vonatkozó nyilatkozatot, valamint a bírósági ülnökké jelölést elfogadó nyilatkozatot jelen felhívás melléklete tartalmazza.

 

A jelöléssel kapcsolatban további felvilágosítás a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda (Kistarcsa, Szabadság út 48.) 8-as szobájában, illetve telefonon a 28 470-711 /117 melléken kérhető.