Hírek

Elérhetőségek

Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása 2018

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Kistarcsa Város Önkormányzat Humánpolitikai Bizottsága a civil szervezetek számára nyújtandó támogatásra pályázatot ír ki.

 

Pályázhatnak:

Azon Magyarországon nyilvántartásba vett, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§-ban meghatározott átlátható szervezetnek minősülő egyesületek, alapítványok, gazdálkodó szervezetek, melyeknek székhelye/telephelye Kistarcsa városában található, vagy olyan Magyarországon nyilvántartásba vett, a fent meghatározott átlátható szervezetnek minősülő szervezettel rendelkeznek, melyek tevékenységüket a településen folytatják, bővítve ezzel a város oktatással, közművelődéssel és sporttal kapcsolatos szolgáltatásainak körét és színesítve Kistarcsa oktatási, kulturális és sportéletét.

 

Nem pályázathatnak:

 • a politikai pártok, azok helyi szervezetei, illetőleg olyan társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységég, amely a pályázati kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, illetve párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson;
 • a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek;
 • a biztosító egyesületek;
 • magánszemélyek
 • a közhasznú társaságok, non profit társaságok.

A pályázat célja:

 • a szervezetek közhasznú tevékenységének segítése;
 • a szervezetek működési kiadásainak támogatása;
 • a szervezetek részére pályázati önerő pótlása, működési és beruházási célra egyaránt, a támogatás nem haladhatja meg az önerő 25%át;
 • fesztiválok, rendezvények, mérkőzések megszervezésének támogatására;
 • helyi rendezvények, fesztiválok, mérkőzések, évfordulók támogatása;
 • a településen élő rászorultak körében végzett karitatív munka támogatása;
 • a település szempontjából jelentős, a természeti és az épített örökség megőrzése;
 • közösségteremtés, közösségépítés, hagyományápolás, művészeti tevékenységek támogatása.
 • a lakosság művelődésére, oktatására
 • a lakosság egészségvédelmére, sportolására,
 • esélyegyenlőség megteremtésére.

 

Pályázati adatlap”-ot a pályázati felhívás közzétételének napjától a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. portáján kérhetnek, illetve letölthető a www.kistarcsa.hu oldalról.

 

Támogatás keretösszege: 8.100.000,- Ft.

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

Pályázatot, kizárólag az erre rendszeresített „Pályázati adatlap” hiánytalan kitöltésével, a megkövetelt mellékletek csatolásával, jelen felhívásban rögzített határidőig lehet benyújtani.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 12.

 

A hiányosan benyújtott pályázatok esetén a polgármester 3 napos határidő megjelölésével hiánypótlásra lehetőséget biztosít. Érvénytelen a pályázat, ha a hiánypótlásra nyitva álló idő alatt a hiányt nem pótolják.

 

Az elbírálás eredményéről a Bizottság, írásban értesíti a pályázót a döntést követő 15 napon belül, illetve a nyertes pályázatok listája megtekinthető a www.kistarcsa.hu oldalon itt.

 

 

Dátum: 2018. február 26.

 

Kistarcsa Város Önkormányzat Humánpolitikai Bizottsága