Hírek

Elérhetőségek

A Deák és az Árpád utca felújítására nyertünk pályázatot

A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló 2019. évi fejlesztési pályázatán 30 millió Ft-os támogatásban részesültünk. Ehhez 10 millió Ft-ot kell (25 %) az önkormányzatnak hozzátenni. A közbeszerzésre a támogatási szerződés megkötését követően kerülhet sor. A megvalósítás 2020-ban történik. (A pályázati forrást 2020. december 31-ig kell felhasználni.)

 

Támogató: Belügyminisztérium

Projekt címe: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Projekt összköltség: 40 000 000 Ft

Támogatás: 30 000 000 Ft

Önrész: 10 000 000 Ft

Támogatás intenzitása: 75%

 

Műszaki tartalom:

A Deák Ferenc utcában, a Hunyadi utca és a Toldi Miklós utca közötti 360 m szakaszon útburkolat felújítás, valamint a csapadékvíz elvezető árok profilozása valósul meg. Az Árpád utca tekintetében, az utca aszfaltos részén, azaz 334 méteren útburkolat felújítás, egy oldalon K szegély kialakítás történik, valamint a csapadékvíz elvezetés vonatkozásában az árok kitisztítása, profilozása kerül megvalósításra. Mindkét utca tekintetében, az útburkolaton összegyűlt csapadékvíz a szegély megszakításával, surrantó segítségével kerül elvezetésre. A forgalom biztonságosabbá tétele érdekében a Deák Ferenc utcában és az Árpád utcában menetdinamikai küszöb építése, közúti jelző és útbaigazító táblák elhelyezése is megvalósul.

 

Pályázat