Hírek

Elérhetőségek

FELHÍVÁS EBÖSSZEÍRÁSRA

FELHÍVÁS EBÖSSZEÍRÁSRA

Kistarcsa város közigazgatási területén

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 42/B.§-ában foglalt kötelezettség alapján Kistarcsa város közigazgatási területén

2019. április 1. és 2019. július 12. napja között ebösszeírásra kerül sor.

Az ebösszeírás során az ebtartónak az Ávtv.-ben meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitöltenie és azt a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban leadnia.

Az adatlap

  • személyesen átvehető:

a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal recepcióján (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.)

hétfőn: 08.00-18.00,

szerdán: 08.00-16.00 óra közötti időben,

Az adatlapot az oltási könyv adatai alapján kell kitölteni, s minden egyes kutyáról külön-külön  kell benyújtani. A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal recepcióján, ügyfélfogadási időben (hétfő: 08.00-18.00 óráig és szerda: 08.00-16.00 óráig), illetve az alábbi telefonszámon kérhető: 28/470-711/101 mellék.

Az ebösszeíráshoz szükséges adatszolgáltatás a kitöltött adatlapon 2019. július 12. napjáig az alábbi módokon teljesíthető:

  • postai úton: Kistarcsai Polgármesteri Hivatal (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.)
  • személyesen: Kistarcsai Polgármesteri Hivatal recepcióján ügyfélfogadási időben leadva.

Az Ávtv. 42/B.§ (5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat az ebtartás helye szerinti önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1)-(2) bekezdései és a 3. számú melléklet d) pontja alapján, aki az adatszolgáltatást elmulasztja, 30.000,- Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.

Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét, hogy

  • 2013. január 1-től – a négy hónaposnál idősebb ebeket transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani. Ezen előírás megsértése esetén az ebtartó 45.000,- Ft állatvédelmi bírsággal sújtandó. Kérjük, hogy aki e kötelezettségének még nem tett eleget, az az ebösszeírási adatlap kitöltése előtt pótolja azt.
  • Az ebösszeírás során a mikrochippel ellátott, a helyi nyilvántartásban már szereplő ebeket is be kell jelenteni az önkormányzathoz.
  • Az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeírást követően is köteles az adatokban bekövetkezett változást, valamint a szaporulatot, és az elhullást is írásban bejelenteni az önkormányzathoz.

 

Együttműködésüket köszönjük!

 

                                                                                       Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

                                                                                                  Igazgatási Iroda