Hírek

Elérhetőségek

Felhívás a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült háztartások részére

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kistarcsa településen bejelentett lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére téli rezsicsökkentés keretében egyszeri természetbeni támogatást nyújt Magyarország Kormánya, azon igénylők részére, akik a korábbi rezsicsökkentés keretében biztosított földgáz-ártámogatásban nem részesültek.

Háztartásonként egy igénylés nyújtható be.

A támogatás igénylés szempontjából háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§ (4) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

A juttatás igényelendő formája:

  • tűzifa
  • szén
  • propán-bután palackos gáz
  • propán-bután tartályos gáz
  • fűtőolaj
  • pellet/brikett

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az igénybejelentő nyilatkozatok benyújtásának helye és határideje:

A Kistarcsai Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani 2018. október 15-ig.

A határidő jogvesztő!

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának területi szervei az igénybejelentést szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálat keretében ellenőrizhetik. A vizsgálat lefolytatására a támogatás felhasználásának végső határidejéig kerülhet sor. Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

Az igénybejelentések országos összesítését követően állami támogatás keretében kerül a támogatás biztosításra, melynek módjáról, határidejéről a későbbiekben a lakosságot tájékoztatjuk.

A nyilatkozat letölthető az önkormányzat honlapjáról, valamint személyesen átvehető a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal recepcióján. A nyilatkozat leadására ügyfélfogadási időben van lehetőség, hétfő 08.00-18.00, szerda 08.00-16.00 óra között.

Kistarcsa Város Önkormányzata

Csatolmányok:

  • Igénybejelentő nyilatkozat
  • Adatkezelési tájékoztató