Hírek

Elérhetőségek

Jogi és Vagyongazdálkodási referens állás pályázat

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 20.

Kistarcsa Város Jegyzője
pályázatot hirdet
jogi- és vagyongazdálkodási referens munkakör betöltésére

A munkakör betölthető a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján.
A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozott idejű (Gyes alatti helyettesítés), előreláthatóan 2019. június 30-ig tartó  közszolgálati jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Próbaidő: 6 hónap.
A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: jogi és perképviseleti feladatkör, vagyongazdálkodási ügyintézés.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal, illetve szervezeti egységeik részére jogi tanácsadás, támogatás nyújtása, felmerülő jogi feladatok ellátása, vagyongazdálkodási ügyintézés, közreműködés közbeszerzési eljárások lebonyolításában.

Pályázati feltételek:

-          magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

-          29/2012. (III.7.) Korm.rend. 1. sz. Melléklet 22. pontja szerint jogi szakképzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-          közigazgatási alap- és szakvizsga

-          magas szintű számítógépes ismeretek

-          energikus, sokoldalú, tanulékony, jól terhelhető, pontos és önálló munkára képes

A pályázathoz csatolni kell:

-          45/2012. Korm. rendelet 1. sz. mellékletben meghatározott önéletrajzot,

-          képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát,

-          három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy igényléséről szóló átvételi igazolást

-          nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát.

Illetmény és juttatások a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározottak szerint.
A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A munkakör betölthető: 2017. április 3.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 20.
Elbírálás határideje: 2017. március 30.

Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige: „jogi- és vagyongazdálkodási referens pályázat”.
Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a (28)-507-148-as telefonszámon kapható.