Hírek

Elérhetőségek

Kistarcsa 2018-ban 794 millió forint pályázati támogatást nyert - Évindító interjú Solymosi Sándor polgármesterrel

Kistarcsa 2018-ban 794 millió forint pályázati támogatást nyert

Évindító interjú Solymosi Sándor polgármesterrel

 

Második ciklusát tölti polgármesterként Solymosi Sándor. A pedagógus végzettségű polgármester 1990-től él Kistarcsán, 20 évig testnevelő tanár volt a Szent István Általános Iskolában. 1998-tól kezdett el politizálni, ekkor alapította meg a településen a FIDESZ csoportot.  A Fidesz listavezetőjeként 2002-ben került a képviselő-testületbe, négy évig a Sport Bizottság elnöke volt, 2006-ban a Fidesz csapat tagjaként ismét megválasztották képviselőnek, majd alpolgármesternek. Ebben a ciklusban az időközi választásokig (2008-ig) volt a testület tagja. 2006-tól 2010-ig a Pest Megyei Közgyűlés Ifjúsági és Sport Bizottságának volt az elnöke, 2010-től 2014-ig a Területfejlesztési Bizottság tagjaként tevékenykedett.  2010-ben megnyerte a polgármester választást, a 4. számú körzetben pedig a képviselő választást. 2014-ben ismét kettős sikert elérve választották meg polgármesternek és képviselőnek. Az évindító interjúban elsősorban 2018-ra tekintettünk vissza és beszélgettünk arról is, hogy az őszi önkormányzati választásokig mit terveznek még megvalósítani.

 

Visszatekintve nyugodtan kijelenthetjük, hogy az elmúlt időszak Kistarcsa történetének egyik legsikeresebb szakasza volt. Felsorolni is sok lenne a rengeteg pályázatot és az önerős fejlesztést, ezért inkább csak azt emelje ki polgármester úr, ami az élhetőbb kisváros koncepcióhoz a leginkább hozzáilleszthető!

 

Azt gondolom, hogy lezárult egy korszak a település életében. Sikerült az önkormányzathoz rendelt intézményekben a kötelező feladatokat maximálisan ellátni, az infrastruktúráját a kor követelményeinek megfelelően fejleszteni. Energetikai szempontból az elmúlt nyolc évben az összes intézményünket európai színvonalra fejlesztettük. Ezekben az intézményekben megtörtént a hőszigetelés, a nyílászárók cseréje, a homlokzati felújítás, a fűtést napelemekkel és kondenzációs kazánokkal biztosítjuk, így a rezsiköltség nagyságrendekkel csökkent. Ugyanakkor az esztétikai megújulás kimutathatóan jó hatással van a polgárokra is. Az sem mellékes, hogy az elmúlt években a kormány jóvoltából olyan béremelést hajtottak végre szinte minden ágazatban, ami hozzásegítette az embereket egy jobb élethez. Az elmúlt években olyan beruházásokat is meg tudtunk valósítani, ami komfort- és közérzetet is javított, vagyis illeszkedett az élhetőbb kisváros koncepcióhoz. Ilyen volt a kondipark megépítése, a Csigaház melletti téren a gördeszkapálya kialakítása, az utak és járdák felújítása és megépítése, a közvilágítás energiatakarékos átalakítása.

Tudom, hogy van bőven lemaradásunk, ezért további pályázati források bevonásával és önerős beruházásokkal próbálunk felzárkózni. A Simánd-liget, a Móraliget és a Fenyvesliget lakóparkok földútjai komoly kihívást jelentenek a mai napig, amit pályázatokból, önerőből, ingatlantulajdonosok összegfogásából építgetünk. Megjegyzem, hogy ez nem a mostani önkormányzat hibájából alakult ki, mi próbálunk segíteni az ott lakóknak, éppen tavaly készült el önerőből a Bellus József utca a Lőcsei utcáig. Elsősorban pályázati forrásból próbálunk utat építeni, de a legutolsó útépítést egy önkormányzati ingatlan eladásából fedeztük. Megjegyzem, hogy erre a célra több ingatlan eladását nem tervezzük. Sokat léptünk előre a közösségi terek építésével, felújításával. Több játszóteret építettünk, a meglévőket felújítottuk. Fontos megemlíteni a Szent Imre tér és az Ifjúság tér teljes rekonstrukcióját, hiszen ez is a kérdezett koncepció részeként valósulhatott meg.

 

A lakosság többnyire a közelmúlt beruházásaira emlékszik a legjobban. Az elmúlt egy évben is nagyon dinamikusan fejlődött Kistarcsa. Mit emelne ki ezek közül?

Szerencsés helyzetben vagyunk, mert a rengeteg beruházást nehéz pontos sorrendben felsorolni, de örömmel teszem. Kezdem a kistarcsai Gesztenyés Óvodával, ahol a Pénzügyminisztérium 131 millió forintos támogatásával egy infrastrukturális fejlesztést tudtunk megvalósítani. Ennek keretében többek között felújítottuk a kazánházat, megcsináltattuk az emeleti lapos tető hő- és vízszigetelését, és felújítottunk egy vizesblokkot. A Gesztenyés Óvoda és Tölgyfa Óvoda felújítása ezzel még nem fejeződött be, mert 30 millió Ft-ot nyertünk egy belügyminisztériumi pályázaton is. Tavaly fejeztük be a Simándy József Általános Iskola és a Polgármesteri Hivatal épületeinek energetikai korszerűsítését. A két évig tartó beruházás 200 millió forintba került, az önkormányzat 68 millió forint önrészt biztosított ehhez. A játszótér fejlesztések közül tavaly az Eperjesi úton, az Arany János utcában és az Árpád vezér úton adtunk át ilyen közösségi teret a szülők és a gyerekek legnagyobb örömére. Az útépítési programunkhoz kormányzati támogatásként 200 millió Ft céltámogatás nyertünk, ehhez mindössze 7,5 millió forintot kellett önrészként biztosítani. Ebből a pénzből fele hosszában elkészült a Balczó István utca, teljes egészében a Megyeri Margit utca, a Tulipán köz, a Boróka utca szilárd burkolata, valamint a Hunyadi utca egy részének és a parkolóinak felújítása. Jutott pénz a Nyíltárok utca egy részének aszfaltozására is. Térköves járdaburkolatot kapott a Kölcsey Ferenc utca, a Széchenyi út, a Vasút utca, a Hunyadi utca, és az Illés Bálint tér. Elkészült a parkoló a Hunyadi utcában a HÉV megállónál. Megépítettük az átereszeket a Szent László utcában és a Móricz Zsigmond utcában. A Pénzügyminisztérium 93 millió forintos támogatásából megépítettük a Rozmaring utca, Kántor utca, Holló utca egy szakaszának csapadékvíz-elvezetését, valamint az Alig utca nyílt és zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetését, amihez 4 millió forint önrészt biztosított az önkormányzat.

Elkészült a Városi Uszoda felújítása, a medencetér szigetelésével. Az Ifjúság tér rekonstrukciója volt tavaly az egyik legnagyobb beruházásunk. A 287 millió forintos önerős beruházással felújított Ifjúság terén a munkákat 2018. június 18-án kezdték el, és rekordidő alatt, öt hónap elteltével, december 8-án egy európai színvonalú főteret adhattunk át Kistarcsának. Ez a beruházás megkoronázta az elmúlt nyolc évben az „Élhető kisváros” program keretében végzett munkánkat. A válasz végén álljon egy statisztikai adat. Kistarcsa 2018-ban pályázati támogatásként összesen 794 millió forintot nyert.

 

Az élhetőbb város vonzza a betelepülőket, hogyan tud a megnövekedett infrastrukturális igényeknek megfelelni a város?

 

A környező településeken is tanterem hiánnyal küszködnek az iskolák, ezért azt javasoltam a Tankerületnek - kiváltva Nagytarcsa, Kerepes gondjait - hogy egy 16 tantermes iskolát építsenek Kistarcsán. Ezt a felvetésemet elfogadta és támogatta a tankerület, így ebbe az irányba indult el a tervezés és információim szerint az egyházakkal közösen építenék meg az új iskolát a kórház melletti területen. Az óvodai ellátás területén jobbak a kilátások, hiszen három nyert pályázat segítségével az elmúlt három évben 6 csoportszobával bővült a férőhelyek száma. A bölcsődei ellátás családi napközikkel megoldott, de javítja majd a helyzetet a 2020 első felében elkészülő 48 férőhelyes bölcsőde.

 

Folytatódik-e az előző évi lendület, mit terveznek 2019-ben?

 

A terveink közül azokat venném előre, amelyekhez már nyertes pályázat kapcsolódik, tehát nagy valószínűséggel még 2019-ben el is készülhetnek negyven millió forintból, amiből 30 millió Ft-ot a Belügyminisztérium, 10 millió forintot az önkormányzat biztosít, a Petőfi utca egy része járdával együtt, és felújítjuk az utca csapadékvíz-elvezetését is. Szintén ebből a pénzből a Nyírfa utcában a több helyen megsüllyedt útburkolatot újítjuk fel, és jut még a Móra Ferenc utca középső szakaszának felújítására is. A Pénzügyminisztérium pályázatán 150 millió forintot nyert a város útépítésre, ebből a pénzből a Raktár körút és a Móra Ferenc utca egyes szakaszait építhetjük meg. Az Emlékhely és Könyvtár kialakítására 497 millió forintot kapott Kistarcsa, amihez újabb plusz támogatást kért, ha ezt megkapja a város, akkor megkezdődhet a régóta tervezett beruházás megvalósítása. Meg kell említeni a Tipegő Bölcsőde építését is. A város 400 millió forintos, (100%-os intenzitású) uniós támogatással, 4 csoportszobás, 48 férőhelyes bölcsődét szeretne megépíteni, amihez egy 3000 m2-es játszóudvar is kapcsolódna. Eredetileg a bölcsődét 2018 végén kellett volna átadni, de a tavaly májusban elkezdett beruházást a vállalkozó nem tudta az elfogadott ütemterv szerint megépíteni, ezért többszöri egyeztetés után az önkormányzat úgy döntött, hogy a felmondja a vállalkozási szerződést a kivitelezővel szemben. Az önkormányzat a Tipegő Bölcsőde építését egy új közbeszerzési eljárás keretében ismét meghirdeti, ami várhatóan 2020 első felében készülhet el. A kerékpárút létesítésére beadott pályázatunk, ha pozitív elbírálást kap, akkor ennek segítségével lehetőségünk lesz 136 millió forintot erre a célra fordítani Az egyik nyomvonalon járdát és kerékpárutat építenénk a Kórház HÉV megálló és az Eperjesi út között, míg a másik nyomvonalon csak kerékpárút készülne, ami szintén a HÉV megállótól indulna és végig vezetne a Raktár körúton A pályázat lehetővé teszi a város több helyszínén 200 db kerékpártámasz kihelyezését is.

Folytatjuk a Gesztenyés Óvoda Eperjesi úti feladatellátási helyén a felújításokat. A 2017-ben elkezdett 131,5 millió forintos beruházás befejező szakaszában eszközbeszerzés, valamint a játszótéri eszközök telepítésének második üteme valósulhat meg. Szintén az óvodák felújítására nyertünk még 30 millió forintot, amihez 5 millió forint önrészt kell biztosítani. Ezek a felújítások a Gesztenyés Óvodán kívül a Tölgyfa Óvodát is érintik.

 

Polgármester úr köszönöm a részletes tájékoztatást és a szerkesztőség nevében is sok sikert kívánunk erre az esztendőre!

 

Polgár Gyula.