Hírek

Elérhetőségek

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

Óvodavezető: Ratimovszky Tiborné
Honlap: www.kistarcsaovi.hu

Cím: 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1.
Telefon és Fax: 06-28-470-745
E-mail:gesztenyes@apmail.hu                                                                                                                                                                                                                                               Igazgató helyettes: Kisné Szabó Márta, Lovas Attiláné

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda Tölgyfa Óvodája
Cím: 2143 Kistarcsa, Széchenyi út 61.
Telefon és Fax: 06-28-470-246
E-mail:tolgyfaovoda@apmail.hu
Igazgató helyettes:Terázné Malina Ilona

Beíratkozás a Kistarcsai Gesztenyés Óvodába a 2018/2019. nevelési évre
Felhívás megtekintése itt

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja értelmében az óvodai ellátás biztosításáról a települési önkormányzatnak kell gondoskodnia.

Kistarcsán a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda (2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1.) és tagintézménye a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda Tölgyfa Óvodája (2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 61.) látja el az óvodás korú gyermekek ellátását integrált formában. OM azonosítója: 032852. Felvételi körzete Kistarcsa város területe.

A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 14 csoportban 409 gyermek, a Gesztenyés Óvoda Tölgyfa Óvodája 6 csoportban 160 gyermek ellátásáról tud gondoskodni, a csoportok vegyes életkorú csoportként működnek.

Kistarcsa Város Önkormányzata az elmúlt években Európai Uniós forrásból 5 csoportszobával bővítette az óvodai férőhelyek számát.  Az intézmény a csoportok létszámának optimalizálása érdekében 2017-ben ismét Európai Uniós forrásból 2 csoportszobával fog bővülni.

Az intézmény nevelőtestületének szakmai felkészültsége magas színvonalú, gyermekszerető, elfogadó, türelmes, empátiás képességgel rendelkező, a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit szem előtt tartó pedagógusokból áll.

Az óvoda tárgyi felszereltsége jó. Mindkét épületben egy-egy mozgásfejlesztő eszközökkel felszerelt tornaterem segíti az óvónők munkáját a testi képességek fejlesztésében.

A játszóudvarok felszerelése korszerű, az EU szabványnak megfelelő mászókákkal, fedett homokozókkal, csúszdákkal és különféle mozgásfejlesztést segítő játékokkal van felszerelve.

Kistarcsa Város Önkormányzata

 

Csatolmány(ok):