Hírek

Elérhetőségek

Kistarcsai VMSK Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Nonprofit Kft. (Csigaház)

Kistarcsa város művelődés-és sportcélú objektumai együtt képviselik azt a törekvést, amellyel a kistarcsai városvezetés támogatni kívánja polgárai szabadidejének értékes eltöltését.
A város kulturális életének színesítését, nagyszabású rendezvényeit a Kistarcsai VMSK Kft. biztosítja a civil szervezetek bevonásával. A közel 300 főt befogadó kultúrház biztosít próba lehetőséget a különböző öntevékeny csoportoknak, de tanfolyamok, műsorok, ünnepélyek, gyűlések megtartására is itt kerül sor. A kultúrház előtere az év fontosabb eseményein lehetőséget ad a vásárosok portékáinak megismerésére. A kulturális szolgáltatások vonzóbbá tételét a 2015. évre tervezettfelújítás segítette.

Intézményvezető: Pongrácz Viktória
Csigaház: Kistarcsa, Deák Ferenc u. 1.
Iroda: Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 23.