Hírek

Elérhetőségek

Közérdekű adatok

Az oldal jelenleg folyamatos feltöltés alatt áll!

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK

I. Elérhetőségi adatok:
Hivatalos név:
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

Székhely:

2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

Postacím:

2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

Telefonszám:

+36-28-470-711

Központi elektronikus levélcím:

hivatal@kistarcsa.hu

A honlap URL-je:

www.kistarcsa.hu

Facebook:

Kistarcsa Város Önkormányzata

Ügyfélfogadás rendje:

hétfő: 8.00 - 18.00

szerda: 8.00 - 16.00

II. A szervezeti struktúra:

A szervezeti struktúra ábrája

III. A szerv vezetői:

A szerv vezetője: Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, hivatali elérhetősége

1.2. A FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv:

 

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

Igazgató: Ratimovszky Tiborné
Székhely: 2143. Kistarcsa, Eperjesi út 1. (Gesztenyés Óvoda)
Telefon- és faxszám: +36-28-470-745
A honlap URL-je: www.kistarcsaovi.hu
Elektronikus levélcím: gesztenyes@kistarcsa.hu

 

Tagintézmény:

Tölgyfa Óvoda

2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 61. 357/2 hrsz.
Telefon- és faxszám: +36-28-470-246
Elektronikus levélcím: tolgyfaovoda@kistarcsa.hu

 

Alapszolgáltatási Központ

Intézményvezető: Pálfi Kálmánné
2143. Kistarcsa, Batthyány u. 2/A.
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4. (Védőnői szolgálat)
Telefonszám: +36-28-742-083
Mobilszám: +36-20-568-7627 / 442-7182
A honlap URL-je: www.alapszolg2143.hu

 

Kistarcsai VMSK Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Nonprofit Kft.

Ügyvezető: Pongrácz Viktória
Elektronikus levélcím: info@vmsk.hu
A honlap URL-je: www.vmsk.huwww.kistarcsamuvhaz.hu
Székhely: 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 23.
Facebook: Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár

 

Tagintézmények:

2143 Kistarcsa, Deák Ferenc u. 1. Művelődési Ház (Csigaház)
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Városi Könyvtár
2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 33. Civil-ház
2143 Kistarcsa, Késmárki u. 15. Pecsenyicki Mihály Sportcentrum
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. Városi Sportcsarnok
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. Városi Uszoda

 

1.3. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek:

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik:

 • Kistarcsai KÖFE Közterület-fenntartó Kft.

Székhely: 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.

Telefonszám: +36-28-470-119

A honlap URL-je: www.kkofe.hu

Elektronikus levélcím: info@kkofe.hu

 

 • Kistarcsai VMSK Kft.

Székhely: 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.

A honlap URL-je: www.vmsk.huwww.kistarcsamuvhaz.hu

Elektronikus levélcím: info@vmsk.hu

Pénzügy: 06-20-427-4105

Művelődésszervező: 06-70-656-5178

 

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása:

 

KÖFE:

 • Zöldterületek gondozása, parkfenntartás
 • Járdák tisztítása
 • Utak tisztántartása
 • Ünnepekhez kapcsolódó feladatok ellátása
 • Csapadékelvezető rendszerek, földmedrű árkok karbantartása
 • Közutak, parkolók, buszmegállók tartozékainak felülvizsgálata
 • Önkormányzati intézmények takarítása, kisjavítási munkáinak elvégzése
 • Sportpályák, játszóterek karbantartása, tisztántartása
 • Katasztrófahelyzet esetén készenléti ügyelet biztosítása

Kistarcsai VMSK:

 • Könyvtári, levéltári tevékenység
 • Múzeumi tevékenység
 • Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
 • Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
 • Sportlétesítmény működtetése

 

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve:

 

Kistarcsai KÖFE Közterület-fenntartó Kft. ügyvezetője: Mira László

Kistarcsai VMSK Kft. ügyvezetője: Pongrácz Viktória

 

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

A gazdasági társaságok 100 %-ban Kistarcsa Város Önkormányzatának tulajdonában vannak.

 

1.4. LAPOK

I. Lapok:

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve:

Kistarcsai Híradó

 

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím):

PO-KER Reklámszervező és Szolgáltató Bt.

Cím: 1173 Budapest, Székicsér u. 15.
Telefonszám: +36-20/966-1190
Elektronikus levélcím: gyulapolgar56@gmail.com

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve:

Felelős szerkesztő: Polgár Gyula

 

1.5. FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST VAGY FELÜGYELETET GYAKORLÓ SZERV

I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv:

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe:

 

Pest Megyei Kormányhivatal

Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Levélcím: 1364 Budapest, Pf. 270.

Telefonszám:

+36-(1) 328-5812
+36-(1) 485-6957
+36-(1) 485-6926

Elektronikus levélcím: pest@pest.gov.hu

A honlap URL-je: www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

 

Gödöllői Járási Kirendeltség

Cím: 2143 Kistarcsa, Oázis üzletház, I. emelet

Telefonszám:

+36-(70) 504-1286

 

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje:

Pest Megyei Kormányhivatal

 • Hétfő-péntek: 8.00 - 16.30

Gödöllői Járási Kirendeltség

 • Hétfő: 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
 • Kedd: 8.00-12.00
 • Szerda: 13.00-16.00
 • Csütörtök: 8.00-12.00
 • Péntek: 8.00-12.00

1.6. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye:

 

Kistarcsai VMSK Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Nonprofit Kft.

Ügyvezető: Pongrácz Viktória
Elektronikus levélcím: info@vmsk.hu
A honlap URL-je: www.vmsk.huwww.kistarcsamuvhaz.hu
Székhely: 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Facebook: Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár

 

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

Igazgató: Ratimovszky Tiborné
Székhely: 2143. Kistarcsa, Eperjesi út 1. (Gesztenyés Óvoda)
Telefon- és faxszám: +36-28-470-745
A honlap URL-je: www.kistarcsaovi.hu
Elektronikus levélcím: gesztenyes@apmail.hu

 

Tagintézmény:

Tölgyfa Óvoda

2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 61. 357/2 hrsz.
Telefon- és faxszám: +36-28-470-246
Elektronikus levélcím: tolgyfaovoda@apmail.hu

 

Alapszolgáltatási Központ

2143. Kistarcsa, Batthyány u. 2/A.
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4. (Védőnői szolgálat)
Telefonszám: +36-28-742-083
Mobilszám: +36-20-568-7627 / 442-7182
A honlap URL-je: www.alapszolg2143.hu

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre:

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása:

 • Nemzetközi kulturális együttműködés testvérvárosokkal,
 • Civil szervezetek működési támogatása,
 • Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények szervezése,
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

 

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok:

 

Ügytípusok Fakivágás engedélyezése közterületen Hatósági bizonyítvány kiállítása ingatlan természetbeni címéről Hatósági bizonyítvány kiállítása tehergépjármű tárolásáról Fúrt/ásott kút létesítésének engedélyezése Zajkibocsátási határérték megállapítása
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése települési jegyző települési jegyző települési jegyző települési jegyző települési jegyző
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástíposonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe Kistarcsa Kistarcsa Kistarcsa Kistarcsa Kistarcsa
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása engedély-kérelem nyomtatvány kérelem-nyomtatvány kérelem-nyomtatvány kérelem-nyomtatvány kérelem-nyomtatvány
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege 3.000,- forint illeték 3.000,- forint illeték 3.000,- forint illeték 5.000,- forint illeték 5.000,- forint illeték
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás a kérelem benyújtása után a hatóság helyszíni szemlét tart, és a helyszínen tapasztaltak alapján dönt a fakivágás engedélyezéséről, a kivágott fa pótlásáról a kérelem benyújtása után a hatóság a hatályos nyilvántartás szerint kiállítja a kért hatósági bizonyítványt a kérelem benyújtása után a hatóság szükség szerint helyszíni szemlét tart, és a szemlén tapasztaltak valamint a hatályos nyilvántartás szerint kiállítja a kért hatósági bizonyítványt a kérelem benyújtása után a hatóság szükség szerint megkeresi az érintett szakhatóságokat, helyszíni szemlét tart, és a helyszínen tapasztaltak, valamint a kérelemben foglaltak alapján dönt a kút létesítésének engedélyezéséről a kérelem benyújtása után a hatóság a rendelkezésére álló információk alapján dönt a zajkibocsátási határérték megállapításáról
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő postacím (Kistarcsai Polgármesteri Hivatal): 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.; ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban: hétfőn 8.00-18.00, szerdán 8.00-16.00 postacím (Kistarcsai Polgármesteri Hivatal): 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.; ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban: hétfőn 8.00-18.00, szerdán 8.00-16.00 postacím (Kistarcsai Polgármesteri Hivatal): 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.; ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban: hétfőn 8.00-18.00, szerdán 8.00-16.00 postacím (Kistarcsai Polgármesteri Hivatal): 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.; ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban: hétfőn 8.00-18.00, szerdán 8.00-16.00 postacím (Kistarcsai Polgármesteri Hivatal): 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.; ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban: hétfőn 8.00-18.00, szerdán 8.00-16.00
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő ügyintézési határidő: 21 nap; fellebbezési határidő: döntés kézhezvételétől számított 15 nap ügyintézési határidő: 10 nap; fellebbezési lehetőség nincs ügyintézési határidő: 10 nap; fellebbezési lehetőség nincs ügyintézési határidő: 45 nap; fellebbezési határidő: döntés kézhezvételétől számított 15 nap ügyintézési határidő: 21 nap; fellebbezési határidő: döntés kézhezvételétől számított 15 nap
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája „Fakivágási kérelem/bejelentés”
/letoltheto-nyomtatvanyok
„Hatósági bizonyítvány iránti kérelem – házszám igazolása” „Kérelem a 3,5 tonnát meghaladó gépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez és átírásához szükséges jegyzői igazolás kiadásához” „Kutak létesítésének engedélyezése” „Kérelem zajkibocsátási határérték megállapítására”
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás nincs nincs nincs nincs nincs
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet;
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
https://net.jogtar.hu/
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83. §
https://net.jogtar.hu/
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83. §;
közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (5) bekezdés b) pontja
https://net.jogtar.hu/
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet;
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
https://net.jogtar.hu/
zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet; környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet; környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet; közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
https://net.jogtar.hu/

Ügyleírások:

A szociális, általános igazgatási, kereskedelmi, birtokvédelmi, engedélyezési, nyilvántartásba vételi ügyek leírásai EZEN a linken érhetők el.

6. Az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím, ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő:

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

Ügyfélfogadás rendje:

hétfő: 8.00 - 18.00

szerda: 8.00 - 16.00

 

8. Formanyomtatványok listája

 

9. Elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

 

10. Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, az ügyfelet megillető jogok és terhelő kötelezettségek:

 

Törvény előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelménye

Az ügyfeleket {A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 15.§ (1) bekezdése szerint „Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.”} a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, ügyeiket indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell elintézni.

A közigazgatási hatósági eljárásban tilos minden olyan különbségtétel, kizárás vagy korlátozás, amelynek célja vagy következménye a törvény előtti egyenlő bánásmód megsértése, az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője e törvényben biztosított jogának csorbítása. Az eljárás során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. (Ket. 2. § (1) és (2) bekezdése)

 

Tisztességes ügyintézéshez való jog

Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga, valamint a kioktatáshoz való jogot az ügyféli jogokkal, illetve kötelezettségekkel kapcsolatban. (Ket. 4. § (1) bekezdése, valamint 5. § (1) bekezdése)

 

Anyanyelv használatának joga

A közigazgatási hatósági eljárás hivatalos nyelve a magyar a Magyar Köztársaságban. Ez azonban nem akadálya a konzuli tisztviselő és a külpolitikáért felelős miniszter eljárása, valamint nemzetközi jogsegély során más nyelv használatának. (Ket. 9. § (1) bekezdése)
A magyar nyelv nem tudása azonban nem jelenthet hátrányt a magyar nyelvet nem ismerő ügyfél számára. Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző nem beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. Ha az ügyintéző beszéli az idegen nyelvet, a többi ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője érdekében tolmácsot kell alkalmazni, kivéve, ha ők is beszélik az adott idegen nyelvet. Ennek tényét a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell. (Ket. 60. § (1) bekezdése)

Továbbá a magyar nyelvet nem ismerő ügyfél kérheti, hogy a hatóság bírálja el anyanyelvén vagy valamelyik közvetítő nyelven megfogalmazott kérelmét. Ebben az esetben a fordítási és tolmácsolási költségeket az ügyfél viseli. (Ket. 10. § (2) bekezdése)

A Ket. meghatároz olyan esetköröket is, amikor a fordítási és tolmácsolási költségeket a hatóság viseli:

 • A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a közigazgatási hatóságnál használhatja az adott nemzetiség nyelvét. A nemzetiség nyelvén benyújtott kérelem tárgyában hozott magyar nyelvű döntést az ügyfél kérésére a kérelemben használt nyelvre le kell fordítani. (Ket. 9. § (3) bekezdése, és 11. § (2) bekezdése)
 • Ha a közigazgatási hatóság nem magyar állampolgárságú, a magyar nyelvet nem ismerő személy ügyében - ideértve a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megbízásából eljáró természetes személyt is - magyarországi tartózkodásának tartama alatt hivatalból indít azonnali intézkedéssel járó eljárást, vagy a természetes személy ügyfél azonnali jogvédelemért fordul a magyar közigazgatási hatósághoz, a hatóság köteles gondoskodni arról, hogy az ügyfelet joghátrány ne érje a magyar nyelv ismeretének hiánya miatt. Törvény a Ket. e rendelkezésének alkalmazását az itt nem szabályozott esetekben is kötelezővé teheti. (Ket. 10. § (1) bekezdése, és 11. § (2) bekezdése)

Végül megjegyzendő, ha a közigazgatási eljárásban siket, néma vagy siketnéma személy vesz részt, jeltolmácsot kell alkalmazni. A jeltolmácsolás költségeit a hatóság viseli. (Ket. 11. § (2) bekezdése, 60. § (2) bekezdése)

 

Jogszabályban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog

Jogszabályban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog azt jelenti, hogy a hatóságnak az eljárást jogszabályban meghatározott határidőn belül le kell folytatnia, meg kell hoznia a döntést és gondoskodnia kell a döntés közléséről. Ha a jogszabály rövidebb határidőt, valamint törvény vagy kormányrendelet hosszabb határidőt nem állapít meg, akkor a határozatot, az eljárást megszüntető végzést, valamint a másodfokú döntést hozó hatóságnak az elsőfokú döntést megsemmisítő és új eljárásra utasító végzését huszonegy munkanapon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről. Ha a Ket. valamely eljárási cselekmény teljesítésének határidejéről nem rendelkezik, a hatóság haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik arról, hogy az eljárási cselekményt teljesítse. (Ket. 33. § (1) bekezdése).

Ha a hatóság testületi szerv, a hatáskörébe tartozó ügyben fenti határidőn belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen, legkésőbb azonban két hónapon belül határoz. (Ket. 33. § (4) bekezdése)

A fentiektől eltérően soron kívül kell meghozni a határozatot vagy az eljárást megszüntető végzést

 • kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetében, továbbá
 • ha életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegetőhelyzet elhárítása indokolja, vagy
 • ha a hatóság ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el, vagy
 • ha a közbiztonság érdekében egyébként szükséges. (Ket. 33. § (2) bekezdése)

A Ket. meghatározza az ügyintézési határidő kezdőnapját is. Eszerint az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon, hivatalbóli eljárás esetén az első eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni azokban az esetekben is, amikor a magyar hatóság eljárásának megindításához szükséges kérelmet nem magyar hatóságnál lehet benyújtani.

A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv eljárása esetén, valamint a megismételt eljárásban az ügyintézési határidő az ügy összes iratának az eljárásra jogosult hatósághoz érkezését követő napon kezdődik. A hatóság a felügyeleti szerv erre irányuló felhívására köteles az iratokat felterjeszteni. (Ket. 33. § (6) bekezdése)

A Ket. meghatározza az alábbiak szerint azokat az időintervallumokat, amelyek az ügyintézési határidőbe nem számítanak be:

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
 • a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
 • a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 • a szakhatóság eljárásának időtartama,
 • az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 • a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
 • a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
 • a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
 • a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak teljesítéséig terjedő idő,
 • a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
 • a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama,
 • hatósági közvetítő kirendelése esetén a hatósági közvetítés időtartama, de legfeljebb nyolc nap. (Ket. 33. § (3) bekezdése)

Kioktatáshoz való jog

Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy a hatósági eljárás során a jogairól és kötelezettségeiről tájékoztatást kapjon a hatóságtól az alábbiak szerint:
A közigazgatási hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára biztosítja, hogy jogaikról és kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

A közigazgatási hatóság a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfelet tájékoztatja az ügyre irányadó jogszabály rendelkezéseiről, az őt megillető jogokról és az őt terhelő kötelezettségekről, illetve a kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeiről, továbbá a természetes személy ügyfél részére a jogi segítségnyújtás igénybevételének feltételeiről.

Jogszabály az ügy bonyolultságára tekintettel tájékoztatási kötelezettséget írhat elő jogi képviselővel eljáró ügyfelek számára is. (Ket. 5. § (1) - (3) bekezdései)

 

Kártérítéshez való jog

A közigazgatási hatóság a nem jogszabályszerű eljárással az ügyfélnek okozott kárt a polgári jog szabályai szerint megtéríti. (Ket. 4. § (2) bekezdése)

 

Iratbetekintési jog

Az ügyfélnek, illetve képviselőjének joga van az eljárás során keletkezett iratokba betekinteni a Ket.-ben meghatározott korlátozásokkal. A közigazgatási hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot. A hatóság ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok védelméről. (Ket. 5. § (4) bekezdése)
Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Ez a jog akkor is megilleti az ügyfelet, ha korábban nem vett részt az eljárásban. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti. (Ket. 68. § (1) bekezdése és 69. § (5) bekezdése)

Nem lehet betekinteni:

 • a döntés tervezetébe,
 • az olyan iratba, amelyből következtetés vonható le annak a személynek a kilétére, akire vonatkozóan a hatóság a természetes személyazonosító adatok és a lakcím zárt kezelését rendelte el,
 • felhasználói vagy megismerési engedély hiányában a minősített adatot tartalmazó iratba,
 • az egyéb védett adatot tartalmazó iratba, ha azt az érintett adat védelmét szabályozó törvény kizárja, vagy ha a védett adat megismerésének hiánya nem akadályozza az iratbetekintésre jogosult személyt törvényben biztosított jogai gyakorlásában. (Ket. 69. § (1) bekezdése)

Az ügyfél az adatok megjelölésével kérheti az iratbetekintési jog korlátozását üzleti és más méltányolható magánérdekének védelmében. A hatóság a kérelemnek - a körülmények körültekintő mérlegelése alapján - akkor ad helyt, ha az adatok megismerésének hiánya az iratbetekintésre jogosultakat nem akadályozza jogaik gyakorlásában. (Ket. 69. § (2) bekezdése)

Végül megjegyzendő, hogy az iratbetekintésre jogosult – a Ket. 69. § (1)-(5) bekezdései szerint - az eljárás jogerős lezárását követően is betekinthet a hatóság kezelésében lévő iratokba. (Ket. 69. § (6) bekezdése)

 

Nyilatkozattétel joga

Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja.
Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet a kérelmére indult eljárásban nyilatkozattételre hívhatja fel. Ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hatóság felhívására nem nyilatkozik, a hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy a Ket. 31. § (2) bekezdése alapján megszünteti az eljárást. (Ket. 51. § (1) és (2) bekezdése)

 

Bizonyítás indítványozásának joga

Az ügyfél jogosult kérni bizonyítási eljárás lefolytatását, kezdeményezheti pl. tanú meghallgatását, helyszíni szemle tartását vagy szakértő kirendelését. A szakértő kirendelés indítványozásával kapcsolatban a Ket. kimondja, hogy a szakértő személyére az ügyfél is tehet javaslatot. Az ügyfél kérelmére az ezzel járó költségek megelőlegezése esetén a hatóság a kirendelt szakértőn kívül indokolt esetben - akár a szakértői vélemény előterjesztése előtt, akár az után - igazságügyi szakértői tevékenység végzésére jogosult más szakértőt is kirendelhet. Az ügyfél által felkért szakértővéleménye bizonyítékként használható fel akkor is, ha a szakértőt a hatóság nem rendeli ki. (Ket. 50. § (1) bekezdése, 58. § (5) bekezdése)

A hatóság nem köteles az ügyfél bizonyítási indítványának eleget tenni. Ebben az esetben az ügyfél által felajánlott, de a hatóság által mellőzött bizonyítást, és a mellőzés indokait a határozat indokolásának tartalmaznia kell. (Ket. 72. § (1) bekezdésének eb) pontja)

 

Jelenlét a bizonyítási eljárásnál, illetve az egyes eljárási cselekményeknél

Az ügyfél jogosult a tanú és a szakértő meghallgatásán, a szemlén és a tárgyaláson megjelenni. A hatóság ezen eljárási cselekményekről az ügyfelet értesíti úgy, hogy az ügyfél az értesítést legalább öt nappal korábban megkapja. (Ket. 49. § (1) bekezdése)

Az ügyfél észrevételt tehet a tárgyaláson elhangzottakra, kérdést intézhet a meghallgatott személyhez, és indítványozhatja más személy meghallgatását vagy más bizonyíték beszerzését. (Ket. 62. § (3) bekezdése)

Megjegyzendő, hogy vannak olyan eljárási cselekmények, ahol köteles az ügyfél megjelenni, ebben az esetben azonban idézést kap értesítés helyett. (Az idézés kapcsán a megjelenési kötelezettségről az ügyféli kötelezettségeknél részletesen szólunk.)

A bizonyítási eljárásnál, illetve az egyes eljárási cselekményeknél történő jelenlétnek vannak korlátai, melyeket a Ket. az alábbiak szerint határoz meg:

 • A tanú meghallgatásán nem lehet jelen az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője, ha a tanú védett adatról tesz vallomást, továbbá ha elrendelték a tanú természetes személyazonosító adatainak és lakcímének zárt kezelését. (Ket. 54. § (4) bekezdése)
 • A szemlén az ügyfél jelen lehet, kivéve, ha a szemletárgy birtokosa természetes személyazonosító adatainak és lakcímének zárt kezelését rendelték el. (Ket. 57. § (5) bekezdése)
 • A tárgyaláson – a Ket 62. § (2) bekezdésben foglaltakon kívül – bárki részt vehet, akinek a részvételét az ügyfelek nem kifogásolják. A hatóság védett adat és zártan kezelt adatok védelme érdekében is kizárhatja a tárgyalásról a nyilvánosságot. (Ket. 62. § (4) bekezdése)

Bizonyítékok megismerésének joga

Ha a hatóság az ügyfélnek az eljárás megindításáról való értesítését mellőzte, és az ügyben bizonyítási eljárást folytatott le, annak befejezésétől számított nyolc napon belül értesíti az ügyfelet, hogy az - az iratokba való betekintés szabályai figyelembevételével - megismerhesse a bizonyítékokat, azokra nyolc napon belül észrevételt tehessen, élni tudjon nyilatkozattételi jogával, és további bizonyításra irányuló indítványt terjeszthessen elő.

Az értesítés mellőzhető, ha az ügyfél már a bizonyítási eljárás során megismert minden bizonyítékot, és módjában állt gyakorolni a fenti jogait, vagy ha az ellenérdekű ügyfél nélküli ügyben a hatóság teljesíti az ügyfél kérelmét.

Nem akadálya az eljárás befejezésének, ha az ügyfél vagy az ellenérdekű ügyfél a hatóság által meghatározott határidőben nem élt a fenti jogával. (Ket. 70. § (1), (2) és (3) bekezdései)

 

Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben az ügyfél sérelmezi a közigazgatási hatóság döntését, akkor jogorvoslati jogával élhet.

Az Alkotmány 57. § (5) bekezdése egyebek mellett kimondja: „A Magyar Köztársaságban a törvényben meghatározottak szerint mindenki jogorvoslattal élhet az olyan bírósági, közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti. A jogorvoslati jogot - a jogviták ésszerű időn belüli elbírálásának érdekében, azzal arányosan - a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott törvény korlátozhatja.”

Az Alkotmány 57. § (5) bekezdésében deklarált jogorvoslathoz való jog érvényesítésére a közigazgatási hatósági döntések tekintetében három jogorvoslati eszköz áll az ügyfél rendelkezésére:

 • fellebbezés,
 • bírósági felülvizsgálat,
 • újrafelvételi kérelem. (Ket. 97. § (3) bekezdése)

Továbbá megjegyzendő a végrehajtási eljárás során a végrehajtást foganatosító szerv törvénysértő döntése, intézkedése ellen vagy az intézkedés elmulasztása esetén a végrehajtást foganatosító szervnél végrehajtási kifogást lehet előterjeszteni. (Ket. 144. § (2) bekezdése)

 

Költségmentesség iránti kérelem előterjesztésének joga

Az ügyfél jogosult az eljárás megindulásakor, illetve azt követően részleges vagy teljes költségmentesség iránti kérelmet előterjeszteni, melyről a hatóság végzésben dönt.

A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet.

A költségmentesség az illeték, a díj és az egyéb eljárási költség viselése alóli teljes vagy részleges mentességet jelenti.

A költségmentesség a kérelem előterjesztésétől kezdve az eljárás egész tartamára és a végrehajtási eljárásra terjed ki.

A költségmentességhez alapul szolgáló feltételeknek az eljárás folyamán történő bekövetkezése, illetve megváltozása esetén költségmentesség engedélyezhető, illetve az módosítható vagy visszavonható. (Ket. 159. § (1)-(4) bekezdései)

A természetes személy ügyfél költségmentességre való jogosultságának feltételeit a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet határozza meg.

Törvény költségmentességet jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére is megállapíthat. (Ket. 159. § (6) bekezdése)

 

Jóhiszemű eljárás kötelezettsége

A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni.
Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli. (Ket. 6. § (1)-(2) bekezdései)

 

Megjelenési kötelezettség idézés kapcsán

Amennyiben az ügyfelet idézik, akkor az idézésnek köteles eleget tenni, e kötelezettség elmulasztása esetén a Ket.-ben meghatározottak szerint szankcionálható. Azt, akinek személyes meghallgatása az eljárás során szükséges, a hatóság határnap vagy határidő megjelölésével arra kötelezi, hogy előtte vagy a megjelölt helyen jelenjen meg.

Az ügyfél a kérelmére indult eljárásban nem kötelezhető a megjelenésre, kivéve, ha

 • a hatóság a kérelemre indult eljárást hivatalból folytatja,
 • jogszabály az adott ügyfajtában előírja tárgyalás, közmeghallgatás vagy egyezségi kísérlet tartását.

Az idézést - ha az ügy körülményeiből más nem következik - úgy kell közölni, hogy azt az idézett a megjelenésének megkönnyítése érdekében a meghallgatást megelőzően legalább nyolc nappal megkapja. (Ket. 46. § (1)-(3) bekezdései)

Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.

A megjelenési kötelezettség elmulasztásának következményei:

Ha az idézett személy az idézésnek nem tesz eleget, vagy meghallgatása előtt az eljárás helyérő engedély nélkül eltávozik, és távolmaradását előzetesen alapos okkal nem menti ki vagy nyolc napon belül megfelelőn nem igazolja, továbbá ha az idézésre meghallgatásra nem alkalmas állapotban jelenik meg, és ezt a körülményt nem menti ki, eljárási bírsággal sújtható. Nem sújtható bírsággal az idézett személy, ha az idézés nem volt szabályszerű

Ha az idézett személy ismételt idézésre sem jelenik meg, és távolmaradását nem menti ki, a rendőrég útján elővezettethető Az elővezetés foganatosításához - ha törvény másként nem rendelkezik - az ügyésznek a hatóság vezetője által kért jóváhagyása szükséges. (Ket. 48. § (1)-(3) bekezdései)

Ha az idézett személy igazolja a távolmaradásának vagy eltávozásának menthető indokát, vissza kell vonni az eljárási bírságot megállapító és az elővezetését elrendelő végzést.

Ha jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselője nem jelent meg az idézésre, és a képviselő nevét a vezető tisztségviselő a hatóság felhívására nem közli, a vezető tisztségviselő eljárási bírsággal sújtható. Az elővezetést a vezető tisztségviselővel szemben lehet alkalmazni. (Ket. 48. § (5) és (6) bekezdése)

 

Adatszolgáltatási kötelezettség

Törvény vagy kormányrendelet kötelezővé teheti, hogy a hivatalból folytatott eljárásban az ügyfél, a kérelemre indult eljárásban az ellenérdekű ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására közölje az érdemi döntéshez szükséges adatokat, és jogkövetkezményeket állapíthat meg az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlan adatok közlése esetére.

A törvényen vagy kormányrendeleten alapuló adatszolgáltatást az ügyfél, illetve kérelemre indult eljárásban az ellenérdekű ügyfél akkor tagadhatja meg, ha

 • nem kapott felmentést a minősített adatra vonatkozó titoktartási kötelezettség alól,
 • nyilatkozatával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, vagy
 • az ügyfél, illetve az ellenérdekű ügyfél médiatartalom-szolgáltató, vagy vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, és nyilatkozatával a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétét felfedné. (Ket. 51. § (3)-(4) bekezdései)

Igazmondási kötelezettség

Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében a Ket.-ben foglalt adatszolgáltatás megtagadási ok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, az ügy eldöntése szempontjából jelentős tényt elhallgat, vagy valótlan adatot szolgáltat, eljárási bírsággal sújtható. (Ket. 51. § (5) bekezdése)

 

A kötelezettségek megszegésének következményeként kiszabható eljárási bírság

A Ket.-ben meghatározott esetekben a kötelezettség felróható módon történő megszegése esetén eljárási bírság kiszabásának van helye. Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője egyébként rosszhiszeműen jár el, a hatóság eljárási bírsággal sújthatja.

Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege – a Ket. 141. § (1) bekezdésében foglalt eltéréssel - természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén pedig egymillió forint. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható.

Az eljárási bírság kiszabásánál a hatóság figyelembe veszi:

 • a jogellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét,
 • az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, továbbá
 • az eljárási bírságnak ugyanabban az eljárásban történő ismételt kiszabása esetén az előző bírságolások számát és mértékét. (Ket. 61. § (1)-(4) bekezdései)

 

III. Közszolgáltatások:

Humán közszolgáltatások

Közoktatási feladatok

 • általános iskolai oktatás és nevelés

(Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3., info@simandy.sulinet.hu, www.simandy.sulinet.hu)

 • óvodai nevelés

(Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1. )

(Tagintézmény: Tölgyfa Óvoda 2143 Kistarcsa, Széchenyi út 61.)

 

Közművelődési feladatok

 • könyvtári ellátás

(Városi Könyvtár 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.)

 

Egészségügyi feladatok

Egészségház 2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/A.

 • háziorvosi ellátás
 • házi gyermekorvosi ellátás
 • fogorvosi ellátás

 

Telefonszámok  

06-70-370-3104

Ügyelet
06-28-501-031 Dr. Pintér Brigitta
06-28-501-032 Dr. László Lívia
06-28-501-033 Dr. Loján András
06-28-501-034 Dr. Kribusz Edgár
06-28-501-035 Labor (vérvétel)
06-28-470-113 Fogorvosi Rendelő
06-28-471-794 Védőnők
06-28-472-335 Gyerekorvos

 

Szociális közszolgáltatások

 

Szociális és gyermekvédelmi feladatok

 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott ellátások biztosítása

 

Az Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásai:

(Alapszolgáltatási Központ, 2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/A., Telefon: +36-28-742-083)

 • Család és Gyermekjóléti szolgálat
 • Házi segítségnyújtás
 • Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás
 • Védőnői ellátás
 • Idősek Nappali Ellátása

 

Közüzemi közszolgáltatások

Közúttal kapcsolatos feladatok (a feladatokról a Képviselő-testület által megbízott vállalkozó/cég gondoskodik. A járdák-utak tisztántartásával és közutak-parkolók-buszmegállók tartozékainak felülvizsgálatával foglalkozó szervezet a Kistarcsai KÖFE Közterület-fenntartó Kft.)

Energiaellátással kapcsolatos feladatok (a közvilágítást az MVM Partner Zrt. 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. sz. biztosítja)

Közlekedéssel kapcsolatos feladatok (a helyi tömegközlekedés a SZEKÉR-TRANSZ 99. Bt. 2118 Dány, Fő u. 8. sz. közreműködésével valósul meg)

Vízgazdálkodási feladatok (vállalkozási szerződés szerint a Dép-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2360 Gyál, Kőrösi út 190. sz. gondoskodik az ivóvíz-minőségű vízre vonatkozó előírásoknak megfelelő ivóvízellátásról)

 

Kommunális közszolgáltatások

Temetkezéssel kapcsolatos feladatok (temető, köztemető fenntartása és működtetése)

Hulladékgazdálkodási feladatok (nem veszélyes hulladék gyűjtését, kezelését és ártalmatlanítását végző szervezet a Zöld Híd B. I. G. G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.)

Szennyvíz elvezetéssel kapcsolatos feladatok (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését a SZIVÓ Szennyvíz Szippantó Korlátolt Felelősségű Társaság végzi, 1164 Budapest Magtár utca 68.)

 

IV. A szerv nyilvántartásai:

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok

 

2. A közfeladatot ellátó szerv által gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái:

 

3. A gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja:

 

4. A gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei:

 

V. Nyilvános kiadványok:

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei:

 

2. A kiadványok témáinak leírása:

 

3. A kiadványokhoz való hozzáférés módja:

 

4. A kiadványokért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye:

 

VI. Döntéshozatal, ülések:

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

2. A döntésekben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja

3. A döntéshozatal eljárási szabályai:

4. A testületi szerv üléseinek helye:

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
1. emelet Tanácsterem

5. A megtartott ülések ideje, valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói:

Képviselő-testület meghívói és ülések

Képviselő-testület jegyzőkönyvek

Bizottságok meghívói és ülései

Bizottságok jegyzőkönyvei

6. A testületi szerv tervezett üléseinek nyilvánossága, láthatóságuk rendje, az ülések napirendje, a döntések felsorolása: 

Képviselő-testület

Bizottságok

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok:

A testületi szerv döntéseinek felsorolása; a döntéshozatal dátuma; a szavazás nyilvános adatai; a közzétendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a koncepciók, jogszabálytervezetek egyeztetésének állapota; összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

 

A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések

 

VIII. Pályázatok:

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

 

IX. Hirdetmények:

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 

X. Közérdekű adatok igénylése:

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:

2. Az illetékes szervezeti egység neve:

3. Az illetékes szervezeti egység elérhetősége:

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési fetételek:

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél:

 

XI. Közzétételi listák:

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista:

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista:

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE, ELLENŐRZÉSEK

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája:

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása:

 

II. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok:

1. Egyéb ellenőrzések és vizsgálatok nyilvános megállapításai:

 

III. A működés eredményessége, teljesítmény:

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk:

 

IV. Működési statisztika:

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:

 

3.2. KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK

I. Éves költségvetések, számviteli beszámolók, költségvetés végrehajtásáról készített beszámolók:

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetései, számviteli törvény szerinti beszámolói

 

3.3. MŰKÖDÉS

I. Foglalkoztatottak:

 

II. Támogatások:

Üvegzseb

 

III. Szerződések:

 

IV. Koncessziók:

 

V. Európai Unió által támogatott fejlesztések:

Európai Uniós pályázataink

 

VI. Közbeszerzés:

Hatályos közbeszerzési szabályzat

2019. évi közbeszerzések

2018. évi közbeszerzések

2017. évi közbeszerzések

2016. évi közbeszerzések

 

Csatolmányok:

PDF icon Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Kistarcsa