Hírek

Elérhetőségek

Mikor rakhatja ki hulladékát a közterületre?

A Közterület-felügyelet felhívja a figyelmet arra, hogy Kistarcsa Város Önkormányzatának a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 10/2011.(III. 21.) önk. rendelete szerint a TSZH gyűjtőedény (köznyelvben: szemetes kuka), a köztisztasági zsák, a szelektív hulladék és zöldhulladék zsák a szállítást megelőző nap 18:00 órától, a szállítás napján legkésőbb 6:00 óráig helyezhető ki, és a szállítás napján 18:00 óráig tartható közterületen. Ezért kérjük, hogy csak a rendeletben meghatározott időpontban helyezzék ki közterületre a gyűjtőedényt/szelektív zsákot. (A zsák csak megfelelően bekötve helyezhető ki a közterületre.)

 

Amennyiben ezen felszólításnak nem tesznek eleget, azzal a közösségi együttélés általános szabályaival ellentétes magatartást tanúsítanak, és hatósági eljárás indul az ingatlan tulajdonosával/tulajdonosaival szemben, ahol a kötelezettség nem teljesítése 50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság, vagy 200.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kiszabásával jár.

 

A Közterület-felügyelet nem akkor bírságol, ha a Zöld Híd nem vitte el a hulladékot, hanem akkor, ha több nappal vagy héttel előbb kirakják az utcára.