Hírek

Elérhetőségek

Mire jó a cégkapu?

Mire jó a cégkapu? 

A cégkapu nem más, mint a gazdálkodó szervezetek számára biztosított hivatalos tárhely, amely 2018. január 1-jétől a hivatalos szervekkel, hatóságokkal, önkormányzatokkal, szolgáltatókkal történő elektronikus ügyintézésre, kapcsolattartásra szolgál.

A gazdálkodó szervezetek 2018. január 1-jétől cégkapun keresztül az önkormányzatokkal, közüzemi szolgáltatókkal, bíróságokkal, a NAV-val, további államigazgatási szervezetekkel is elektronikus úton tudnak ügyet intézni, hivatalos dokumentumokat küldeni, fogadni, ezáltal az ügyintézés egyszerűbbé válik, továbbá a hivatalos dokumentumok ellenőrizhetően követhető.

Felmerülhet ugyanakkor a kérdés, hogy miért van szükség cégkapura, amikor már több mint 10 éve megbízhatóan működik az ügyfélkapu rendszere?  A cégkapu közvetlenül a gazdálkodó szervezetekhez kötődik, míg az ügyfélkapu a magánszemélyekhez.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A gazdálkodó szervezetek részére az elektronikus ügyintézést biztosító szerv nem papír alapú értesítést küld, hanem a cégkapus tárhelyre elektronikus levélként érkezik a küldemény. A dokumentum megnyitása után letöltési igazolás érkezik a feladó hivatali kapujába, ezáltal az irat kézbesítettnek tekinthető.

A gazdálkodó szervezet az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló rendelkezés értelmében az ügyintézést biztosító szerv részére szóló kérelmét/beadványát kizárólag elektronikus módon terjesztheti elő. Elektronikus kapcsolatfelvétel esetén azonosítást követően Ügyfélkapuján/Cégkapuján keresztül, űrlapot nyújt be, vagy ú.n. E-Papír szolgáltatást vesz igénybe, ahol dokumentumot csatolva, akár kötetlen formában terjesztheti elő kérelmét.

 

Kiknek kell cégkaput használniuk?

Gazdálkodó szervezet alatt nem csak a gazdasági társaságokat kell értenünk, hanem a polgári perrendtartásról szóló törvényben nevesített további több mint 20 szervezetet is. Kiemelve néhányat,  mint egyesület, egyesülés, szövetkezet, ügyvédi és közjegyzői iroda, alapítvány, társulat, de még a külföldi vállalatok fióktelepe is ide tartozik. 

Az egyéni vállalkozók is kötelezettek az elektronikus kapcsolattartásra, azonban továbbra is az Ügyfélkapu-szolgáltatással valósítják meg a kapcsolattartást, ebből adódóan a regisztrációs kötelezettség ezt a kört nem érinti.

A gazdálkodó szervezetek számára 2018. január 1-jétől jogszabály kötelezővé teszi a cégkapun keresztüli elektronikus ügyintézést, ezért  2017. december 31-ig regisztrálniuk kellett a cégkapura. 

Első lépésként magával a cégkapu regisztrációval tesz eleget a gazdálkodó szervezet az elektronikus ügyintézésről szóló azon törvényi kötelezettségének, amely szerint az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét (Cégkaput) bejelentse. A regisztrációval a rendelkezési nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettségünknek teszünk eleget. 

A Cégkapu-regisztráció

Regisztrálni kizárólag a gazdálkodó szervezet olyan képviseletre jogosult tagja tud, aki rendelkezik a magánszemélyek elektronikus ügyintézésére szolgáló Ügyfélkapus hozzáféréssel, vagy elektronikus személyazonosító igazolvánnyal. Ha tehát nincs ilyen képviselő, akkor az Ügyfélkapus regisztrációt az okmányirodában vagy kormányablakban időpontfoglalással, személyesen kell elvégezni. https://cegkapu.gov.hu/ 

Ugyanakkor a Nemzeti Infokommunikációs Zrt. telefonos tájékoztatása szerint meghatalmazással, továbbá a szervezet hatósági nyilvántartásában való szereplését igazoló okiratokkal és ügyfélkapuval rendelkező személy – tehát akár a cég könyvelője vagy adótanácsadója is– el tudja végezni a szervezet helyett a cégkapu-regisztrációt!

Ebben az esetben csatolni kell a képviseletet igazoló okiratokat, magának a szervezetnek a hatósági nyilvántartásban való szereplését igazoló okiratokat, és büntetőjogi felelősség tudatában nyilatkozni kell, hogy a csatolmányok valósak.

A feladatkörök a Cégkapus ügyintézésben

A Cégkapunál különböző szerepkörök vannak, amit már a regisztrációnál érdemes figyelembe venni! 

  1. Van maga cégképviselő, aki elvégzi a regisztrációt (képviseletre jogosult, neki a szerepköre akár ebben ki is merül). 
  2. Kiválasztandó egy személy, aki kezeli magát a cégkaput és az azzal összefüggő jogosultságokat, ő a cégkapu megbízott – ez lesz a legfontosabb operatív szerepkör. 
  3. És emellett megnevezendők azon személyek, akik Cégkapus ügyintézőként tudnak majd a jövőben dokumentumokat küldeni, fogadni (természetesen ez nagyobb cégeknél lesz érdekes, ahol számos területet érinteni fog az új cégkapus ügyintézés).

A regisztrációnál már meg kell adni a cégkapu megbízott személyét, ezért a szerepkör jellegére tekintettel érdemes körültekintően eljárni, hogy ki legyen a cégkapu megbízott. 

Végül fontos, hogy a regisztráció megkezdésekor már legyen egy olyan e-mail címünk, amit a jövőben a cégkapu-ügyintézés során értesítések fogadására tudunk használni, és folyamatosan figyelemmel tudjuk kísérni az arra érkező tájékoztató e-maileket

Akik 2018. január elsején nem rendelkeztek érvényes regisztrációval, azok számíthatnak a törvényességi felügyeleti eljárás vagy a hatósági ellenőrzés megindítására.

A törvény alapján az elektronikus ügyintézést elektronikus kapcsolattartás hiányában is lefolytathatják a hivatalok, de a cégkapu nélküli gazdálkodó szervezettel szemben kötelezettségszegés miatt eljárást kell kezdeményezniük.