Hírek

Elérhetőségek

Óvodai beiratkozás 2019. május 6-9. között

TISZTELT SZÜLŐK!

 

a Kistarcsai Gesztenyés Óvodába a 2019/2020. nevelési évre az

Óvodai beiratkozás

2019. május 6-9. között,

8.00-17.00 óráig  lesz a

Kistarcsai Gesztenyés Óvodában

(2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1.)

 

Az óvodába beíratható az a kistarcsai gyermek, aki 2019. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét. Azok a szülők, akiknek gyermeke 2019. augusztus 31. után tölti be a 3. életévét, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és az óvodai felvételükről a 2019/2020. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

 

Az a gyermek, aki 2019. augusztus 31-ig 3. életévét betölti, a 2019/2020. nevelési évben napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A jegyző az óvodai beiratkozás kezdő napjáig benyújtott szülői kérelemre az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. Felmentési kérelem nyomtatványt a Kistarcsai Gesztenyés Óvodában és a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal portáján lehet beszerezni.

 

Az a szülő, akinek gyermeke 2019. augusztus 31-ig betölti a 3. életévet és nem íratja be az óvodába gyermekét az szabálysértést követ el és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértési bírsággal sújtható.

 

A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda integráltan nevelő intézmény, felvételi körzete Kistarcsa Város település.

 

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, legkésőbb 2019. június 7-ig.

A döntéssel szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül Kistarcsa Város Önkormányzat Jegyzőjéhez lehet.

 

A beiratkozáshoz szükséges:

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • oltási könyve,
  • a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa, valamint lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

 

 

Kistarcsa, 2019. március 27.

 

 

Kistarcsa Város Önkormányzata