Hírek

Elérhetőségek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kulturált Települési Környezet Díj

adományozása tárgyában

 

Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a megyei települések környezetfejlesztési aktivitását, az épített és a természetes környezet minőségének javítására, a települések történeti, településszerkezeti, építészeti értékeinek, karakterének megőrzésére tett erőfeszítéseit, környezetfejlesztési tevékenységét.

 

Fentiek elismerésére 2019-ben is meghirdetésre kerül a

 „Kulturált Települési Környezet Díj”

című pályázat.

 

 

A Díj elnyerésére jogosultak köre

Kulturált Települési Környezet Díj adományozható azoknak a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek részére, akik a megyei települések, vagy jelentős településrészek fejlesztésében kiemelkedő munkát végeztek és ezzel jelentősen hozzájárultak környezetük szebbé, jobbá tételéhez. A díj már megvalósult eredmények elismerésére szolgál.

A pályázaton nem indulhat arról a településről pályázó, amely településről az előző három év során a pályázaton helyezést értek el.

A díjból évente egy adományozható.

A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.

 

A pályaművek tartalmi bírálati szempontjai

A pályázatok elbírálásának szempontjai az alábbiak  aa) környezetfejlesztési aktivitás,  ab) az épített és a természetes környezet minőségének jobbítása,  ac) a település történeti, településszerkezeti, építészeti értékeinek, a település karakterének a megőrzése és kialakítása,  ad) kimagasló teljesítmény, illetve kiemelkedő munka a helyi településfejlesztés területén, ae) a települési környezetben végbement pozitív irányú változás mértéke.

 

A pályázat formai követelményei

A pályázat szöveges részből és fotódokumentációból áll, egybekötött formában.

A szöveges munkarész gépelt, A/4-es vagy A/3-as formátumú dokumentáció lehet, amely tartalmazza a településfejlesztési akció részletes leírását, valamint a település átnézeti térképét az összes akcióterület bejelölésével. A leírásnak azokat a témaköröket kell érintenie, amelyek az akció sikerességének elbírálásához szükségesek.

Az akció előzményeit, lebonyolítását, eredményeit és színvonalát bemutató fotódokumentáció maximum A/4-es formátumú fényképből – esetleg rajzokból is – álljon, amely sikeres pályázat esetén közlésre alkalmas. Amennyiben a pályázónak rendelkezésre állnak, a fotókat digitális formátumban is kérjük benyújtani. 

 2

A pályaművek értékelése és döntés

A pályázatokat a Megyei Értéktár Bizottság által meghatározott összetételű szakértői bizottság értékeli, amely a pályázat helyszínén helyszíni szemlét is tarthat. A díj odaítélésére a Megyei Értéktár Bizottság tesz javaslatot a szakértői bizottság értékelése alapján. 

A díj adományozásáról a Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése dönt. A díj oklevél és plakett formájában kerül átadásra.

A díj kiosztására a Megyenap alkalmából 2019 decemberében megrendezésre kerülő ünnepségen kerül sor.

 

A pályázat benyújtási határideje

A pályázatot 2019. július 22-ig lehet személyesen eljuttatni vagy postára adni az alábbi címre: 

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Elnöki és Területfejlesztési Iroda 1052 Budapest, Városház u. 7.

A borítékra kérjük, írják rá a pályázat címét: 

 „Kulturált Települési Környezet Díj 2019”

Felmerülő kérdéssel, problémával Szabóné Pányi Zsuzsanna megyei főépítészhez lehet fordulni az alábbi elérhetőségeken:

Tel: 06-1-233-68-61; Fax: 06-1-233-68-90 Mobil: 06-20-9369-607 E-mail: panyiz@pestmegye.hu

 

 

Egyéb információk

A pályázaton eredményt elért pályaművek a média útján bemutatásra kerülnek. A díjazásban nem részesített pályaműveket a pályázó kérésére visszaadjuk. Azokat az eredményhirdetéstől számított egy  éven belül lehet átvenni személyesen a megyei főépítésznél.