Hírek

Elérhetőségek

Pályázati felhívás civil szervezetek támogatására 2017

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kistarcsa Város Önkormányzat Humánpolitikai Bizottsága a civil szervezetek számára nyújtandó támogatásra pályázatot ír ki.

Pályázhatnak:

Azon Magyarországon nyilvántartásba vett, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§-ban meghatározott átlátható szervezetnek minősülő egyesületek, alapítványok, gazdálkodó szervezetek, melyeknek székhelye/telephelye Kistarcsa városában található, vagy olyan Magyarországon nyilvántartásba vett, a fent meghatározott átlátható szervezetnek minősülő szervezettel rendelkeznek, melyek tevékenységüket a településen folytatják, bővítve ezzel a város oktatással, közművelődéssel és sporttal kapcsolatos szolgáltatásainak körét és színesítve Kistarcsa oktatási, kulturális és sportéletét, valamint a Kistarcsán lakóhellyel rendelkező természetes személyek.

Nem pályázathatnak:

 • a politikai pártokra, azok helyi szervezeteire, illetőleg olyan társadalmi szervezetre, egyházra vagy szakszervezetre, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységére, amely a pályázati kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, illetve párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson;
 • a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek;
 • a biztosító egyesületek;
 • a közhasznú társaságok, non profit társaságok.
 • más önkormányzati rendelet alapján biztosított támogatásokra
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény (a továbbiakban Közptv.) 1.§ (2) bekezdésében maghatározott támogatásokra.

A pályázat célja:

 • a szervezetek közhasznú tevékenységének segítése;
 • a szervezetek működési kiadásainak támogatása;
 • a szervezetek részére pályázati önerő pótlása, működési és beruházási célra egyaránt, a támogatás nem haladhatja meg az önerő 25%-át;
 • fesztiválok, rendezvények, mérkőzések megszervezésének támogatására;
 • helyi rendezvények, fesztiválok, mérkőzések, évfordulók támogatása;
 • a településen élő rászorultak körében végzett karitatív munka támogatása;
 • a település szempontjából jelentős, a természeti és az épített örökség megőrzése;
 • közösségteremtés, közösségépítés, hagyományápolás, művészeti tevékenységek támogatása.
 • a lakosság művelődésére, oktatására
 • a lakosság egészségvédelmére, sportolására,
 • esélyegyenlőség megteremtésére.

„Pályázati adatlap”-ot a pályázati felhívás közzétételének napjától a Polgármesteri Hivatal, 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. portáján kérhetnek, illetve itt tölthetik le.

Támogatás keretösszege: 8 100 000 Ft.

A pályázat benyújtásának feltételei

Pályázatot csak az arra jogosult szervezetek, kizárólag az erre rendszeresített „Pályázati adatlap” hiánytalan kitöltésével, megkövetelt mellékletek jelen felhívásban rögzített határidőig történő benyújtásával igényelhetnek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 6.

A hiányosan vagy nem megfelelően benyújtott kérelmek/pályázatok esetén a polgármester 3 napos határidő megjelölésével hiánypótlásra lehetőséget biztosít. Érvénytelen a kérelem/pályázat, ha a hiánypótlásra nyitva álló idő alatt a hiányt nem pótolják.

Az elbírálás eredményéről a Bizottság, írásban értesíti a pályázót a döntést követő 15 napon belül, illetve a nyertes pályázatok listája megtekinthető a /uvegzseb linken is.

Kistarcsa, 2017. február 24.

Kistarcsa Város Önkormányzat Humánpolitikai Bizottsága

 

Csatolmány(ok):