Hírek

Elérhetőségek

Rendőrség, Polgári védelem

Kistarcsai Rendőrőrs (Pest Megyei Rendőrség 14. körzet)
Körzeti megbízott neve, rendfokozata: Fehér Zsolt Lajos r. főtörzsőrmester
Mobil: 06 (20) 313-7200
Email: FeherZs@pest.police.hu
Cím: 2143 Kistarcsa, Deák Ferenc utca 3/a
Telefon: 28/470-801; 30-017
Fax: 28/470-801
Fogadóóra ideje: Minden hónap első hétfője 16.00-18.00 óra között

Közterület-felügyelet (Városüzemeltetési Iroda)
Cím: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Telefon: 06 (28) 470-711/131 mellék
06 (20) 420-2016

Kistarcsai Polgárőr Egyesület
Képviselő neve: Navratil István
Székhely: 2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 33.