Hírek

Elérhetőségek

Sor került a Raktár körút és Móra Ferenc utca fejlesztésének nyitórendezvényére

A különböző EU-s és hazai forrásból megvalósuló beruházások esetén kötelező elem a nyilvánosság biztosítása és nyitórendezvényen a projekt bemutatása. Juhász István alpolgármester köszöntő beszédében elmondta, hogy mégsem kötelességnek érzi ezt a feladatot, mert jó megállni ilyen fejlesztésekkor egy pillanatra. Különösen jó egy olyan program elején erről beszélni, amiben útépítésről, felújításról lehet a város közösségének tájékoztatást adni. Mert bemutatatható a város vezetésének, önkormányzati képviselőknek, hivatalnak, a szakembereknek, tervezőknek arra irányuló munkája, hogy minél több pályázat tudjon Kistarcsán megvalósulni. Ez azért is fontos, ment 2010-ben sok földúttal, elhasznált úthálózattal vette át a várost a jelenlegi vezetés. A projekt a kormányzati forrásból, a Pénzügyminisztérium támogatásával valósul meg, a Pest megyei fejlesztési forrás terhére.

 

Zsiák Péter tanácsnok, a körzet önkormányzati képviselője elmondta, hogy az útépítési és vízelvezetési beruházások mindig ’’TOP 5’’-ben lévő feladat. A Raktár körút különleges út. Kevés ember lakik itt, de egy városrész jár munkába és haza rajta minden nap.  Sokan használják „szökőútnak” is, a forgalmas Szabadság utat elkerülendő. A Móra Ferenc utca felső szakaszán nincs aszfaltút és járda sem. A vízelvezetés sincs megoldva. Ez most meg fog változni, s vele az ott lakók életminősége is javulni fog. Külön öröm, hogy egy éven belül két ’’TOP 5’’ probléma oldódik meg a Fenyves ligetben: nem rég fejeződött be a vízelvezető beruházás és most kezdődik a Raktár körút felújítása. Az ilyen alkalmak az érintett lakóknak, ezáltal a városnak is ünnepnapok. Ezért minden közreműködőnek megköszönte, hogy lehetővé tették ezt a beruházást.

 

Még tavaly nyert az önkormányzat „Kistarcsa, Raktár körút és a Móra Ferenc utca egyes szakaszainak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása és korszerűsítése gazdaságfejlesztési céllal” elnevezésű pályázatával a Pénzügyminisztériumnál 149 999 899 Ft-ot (Projektazonosító: PM_ONKORMUT_2018/66), amit 7 894 732 Ft önrésszel egészített ki. Így 157 894 631 Ft lett a projekt összköltsége. Mivel a beruházás két helyszínen valósul meg, ezért az első részben a Raktár körútnál kezdték el a munkát.

 

A Raktár körút új, aszfaltburkolatot kap. A Fenyves utcánál levő üzletsor előtt térkő burkolat kerül kiépítésre, az üzletek elé 10 db kerékpártárolót helyezünk ki. Az út és a járda kereszteződésében forgalomcsillapító küszöb, valamint a gyalogosátkelés felálló helyein taktilis jelzés kerül beépítésre.

 

A Móra utca alsó részén 658 m szakaszon az aszfalt burkolat felújítása valósul meg. A Vasút utcai kereszteződésnél 10 méter hosszúságban a nyílt árok burkolásra kerül, valamint a Scheda Ferenc utcánál egy víznyelő és csőáteresz kerül beépítésre, melynek célja az útcsatlakozásnál lévő csapadék továbbvezetése. A járművek sebességének csökkentése érdekében 2 helyen menetdinamikai küszöböt építünk be. A zöldfelület növelése érdekében 7 db fa ültetése és 500 m2 gyepesítés valósul meg.

 

A Móra Ferenc utca legfelső szakaszán lévő földút 302 méter hosszan szilárd burkolattal kerül kiépítésre, egy menetdinamikai küszöb és kétoldali árok kiépítésével. Zöldfelület bővítésként 290 m2 füvesítés valósul meg.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

13

12

 

1

 

2

 

3

 

4