Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Felhívjuk a lakosság és gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy 2018. január 1-jétől bevezetésre került az elektronikus ügyintézés a Magyar Államkincstár által működtetett Önkormányzati Hivatali Portál keretében. A lakosság számára továbbra is csak válaszható az elektronikus ügyintézés, mert papír alapon, postai feladással vagy személyesen továbbra is kezdeményezhetik ügyeik elintézését. A gazdálkodó szervezetek számára jogszabály írja elő, hogy kizárólag elektronikusan (Cégkapun keresztül) intézhetik hivatalos ügyeiket.

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2018. február 1-től az azonosítás törvényi kötelezettsége miatt az elektronikus ügyintézés csak Ügyfélkapun, vagy Cégkapun keresztül történhet, ezért az e-mailen érkezett ügykezdeményezéseket az Önkormányzat/Hivatal vissza fogja utasítani.

 

Az Önkormányzati Hivatali Portál

 

Az Önkormányzati Hivatali Portál (továbbiakban: Portál) az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.

A Portál természetes személy és jogi személy ügyfelei számára egyaránt lehetőséget biztosít az elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére.

Meghatározott ügyeiket a https://kistarcsa.asp.lgov.hu felületen keresztül intézhetik elektronikusan, ha a szövegdobozra kattintanak. Az Elektronikusan intézhető ügyek és űrlapok listája elnevezésű a tájékoztatóhoz csatolt mellékletben található.

 

Intézze ügyeit elektronikusan!

 

Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások

 

Az Önkormányzati Hivatali Portálon jelenleg három szolgáltatás érhető el Ügyfélkapus regisztráció és Ügyfélkapus azonosítást követően. (Regisztráció hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.)

Az ügyfeleknek ki kell választani, hogy Kistarcsa településen szeretnének ügyet intézni, ezután vehetik igénybe a portál kínálta ügyintézési lehetőségeket.

  • Ügyindítás

Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére.  Részletes segítséget a S E G É D L E T –portálon keresztül történő ügy indításához elnevezésű dokumentumban találnak a tájékoztatóhoz csatolt mellékletben.

Amennyiben a portálon rendelkezésre álló nyomtatványok között nem található olyan űrlap, amely a kívánt ügyintézéshez szükséges, úgy egy másik elektronikus felülettel, az E-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen kérelem és hozzá csatolt pdf formátumú űrlap, nyomtatvány elektronikusan elindítható.

Az E-Papír szolgáltatás igénybevétele is Ügyfélkapus regisztrációhoz és bejelentkezéshez kötött szolgáltatás. Az E-Papír szolgáltatás érhető el. (https://epapir.gov.hu/)

  • Adóegyenleg lekérdezés

Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak a azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.

  • Ügykövetés

A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére. Részletes segítséget a S E G É D L E T – az elektronikus ügyintézés tájékoztatójának eléréséhez elnevezésű dokumentumban találnak a tájékoztatóhoz csatolt mellékletben.

 

Regisztráció, a szolgáltatás igénybevétele

Az Önkormányzati Hivatali Portál bárki számára elérhető. Az első belépéskor létrejön az ügyfél személyes fiókja, amelyben személyre szabott beállítások és adatok adhatók meg. Ezek később módosíthatóak. Részletes, és lépésről lépesre történő ismertetést a S E G É D L E T – a szolgáltatáshoz szükséges regisztrációhoz, a szolgáltatás igénybevételéhez elnevezésű mellékletben találhatnak a tájékoztatóhoz csatolt mellékletben.

Amennyiben nem kívánja tovább használni a szolgáltatást, - adatainak biztonsága védelmében - ne a böngészőablakot zárja be, hanem mindig kattintson Kijelentkezés gombra.

 

Böngészőprogram, internet hozzáférés

Az oldal megtekintéséhez böngészőprogram (Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Edge, stb.) és internet hozzáférés szükséges, a portál és a szolgáltatásai használata egyéb alkalmazás telepítését nem igényli.

 

Önkormányzati Hivatali Portál vagy E-Papír?

A Portálon intézhető ügyek listája a mellékletben olvasható. Amely ügy vagy űrlap nem szerepel a listában, az E-Papír szolgáltatás keretében intézhető. Ebben az esetben további nyomtatványok találhatók az önkormányzat honlapján, melyek elérhetősége: Címlap > Hivatal > Ügyfélszolgálat > Nyomtatványok. Itt kiválasztva a nyomtatványt, letöltve, kitöltve csatolható fel a kérelem pdf formátumban az E-Papír oldalon mellékletként. Az E-Papír felület segítségével beküldendő ügykezdeményezés is Ügyfélkapus bejelentkezést kíván. Ennek hiányában az űrlap kitöltve postai úton juttatható el a Polgármesteri Hivatalba. Részletes segítséget a S E G É D L E T – az E-Papír szolgáltatás igénybevételéhez elnevezésű dokumentumban találnak a tájékoztatóhoz csatolt mellékletben.

 

Ügyfélkapu létrehozása

Két módszer lehetséges:

  • otthonról, e-személyivel (https://eszemelyi.hu/)
  • Járási kirendeltségen: 2143 Kistarcsa, Hunyadi utca 1. (28) 746 838 vagy a Járás központjában: 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3. (28) 529 100

Az elektronikus ügyintézés szabályait a 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és bizalmi szoláltatások általános szabályairól szóló jogszabály tartalmazza.

Az Önkormányzati Hivatali Portál  rendszert a Magyar Államkincstár működteti (1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu) A működtető ASP Központ elérhetősége – Telefon: +36-1-327-5840; E-mail: asp@allamkincstar.gov.hu. Problémájukkal forduljanak hozzájuk bizalommal! 

Adócsoport nyomtatványaival kapcsolatos ügyintézés
Google Chrome webböngésző használata javasolt!

Az E- ügyintézés csak akkor használható, ha előtte ügyfélkaput nyitott!

1. Töltse le az /adocsoport-formanyomtatvanyai  közül

a. Állandó meghatalmazás elektronikus ügyintézéshez nyomtatvány kitöltése szükséges könyvelők, könyvvizsgálók egyéb meghatalmazottak részére,

vagy

b. Képviselő bejelentése E-ügyintézés esetén 2016 elnevezésű nyomtatvány kitöltése és beküldése szükséges, ha egyéni vállalkozó saját maga illetve gazdasági társaság képviselője szeretne az e- ügyintézésben részt venni.

(igény szerint mindkettő beküldhető)

2. A letöltött nyomtatványokat személyesen vagy postai úton kell eljuttatni az adóhatóság részére. (Beérkezés után az adóhatóság nyilvántartásba veszi a bejelentéseket és meghatalmazásokat.)

3. Adateltérés esetén kérjük, keresse fel az adócsoport munkatársait, illetve a honlapról letölthető az adategyeztetéshez szükséges adatlap, melyet személyesen vagy postai úton kell eljuttatni az adóhatóság részére. Az /adocsoport-formanyomtatvanyai menüpontból „Adatlap az önkormányzati adóhatósági nyilvántartás egyeztetése, rendezése céljából” elnevezésű nyomtatvány letölthető.