Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építéséről

Kistarcsa lakossága is tapasztalhatta, hogy a közelmúltban a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építési munkái félbeszakadtak, az építési területen hónapok óta nem történt munkavégzés.

Mint ismeretes, Kistarcsa Város Önkormányzata VEKOP pályázati forrást nyert 48 férőhelyet biztosító bölcsőde megvalósítására, melynek építésére szerződést kötött a BOROS Építőipari és Szolgáltató Kft-vel. A szerződés alapján a Bölcsőde épületének 2018. szeptember 17. napjára el kellett volna készülnie, azonban a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház szennyvízelvezető csatornájának dugulása miatt a szerződés teljesítési határideje 2018. december 17-ére módosult.

Ezt követően, a vállalkozó jelzései alapján egyre bizonytalanabbnak tűnt a teljesítés várható időpontja. 2018 októberére a város vezetése számára nyilvánvalóvá vált, hogy az épület határidőre nem fog felépülni. Az egyeztető tárgyalások során egyértelműen körvonalazódott, hogy a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése az Önkormányzat érdekeit jelentősen sértené. A Bölcsőde mihamarabbi megépülése érdekében az Önkormányzat számára egyetlen lehetőség maradt, miszerint ez év januárjában a szerződést súlyos szerződésszegésre hivatkozva felmondta, majd az építési terület birtokát visszavette. Vállalkozó számára a vállalkozói díj összegének 5 %-ával megegyező mértékű előlegen kívül kifizetés nem történt, részére az Önkormányzat kötbér és kártérítési igényét jelezte. Az épület jelenleg a KÖFE Kft. mobil kerítéseivel van lekerítve. Kérjük, a tisztelt lakosokat, hogy a volt munkaterületként jelzett területre továbbra se járjanak be, háziállatot ne engedjenek be!

A jelenlegi készültségi állapot felmérése (23,9%), és a továbbépítési munkák terveztetése megtörtént, az építést folytató vállalkozó kiválasztására az új közbeszerzési eljárás megindult. Várhatóan idén májusban sor kerülhet a továbbépítésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére, melynek teljesítési határideje 2020. I. negyedéve lesz. A műszaki átadást követően hónapokat vesz igénybe a használatbavételi és üzemeltetési engedély megszerzése, így leghamarabb 2020 szeptemberétől üzemelhet a Bölcsőde.

 

2