Hírek

Elérhetőségek

bölcsőde

Állásajánlat - a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

 

Megkezdődött a Tipegő Bölcsőde kivitelezése

A vízben tocsogós idő és a hosszúra nyúlt tél elmúlásával elkezdődhetett a kistarcsai bölcsőde építése az Eperjesi út 1/A szám alatt. Az elnyert 400 millió Ft-os pályázatból önálló főzőkonyhával és 2 gondozási egységgel (4 csoportszobával) 48 férőhelyes bölcsőde épül, egyben 12 új munkahelyet is létrehoz az önkormányzat.
Most tehát a terület körbekerítésével, az óvoda kerítése mellett kialakított ideiglenes bejárattal a területre, illetve a földmunkák, tereprendezés elkezdésével megindult a tényleges kivitelezés. Az építkezés során kialakítják a játszóudvart, a parkolókat.

Kistarcsai Tipegő bölcsőde építése

Kistarcsa Város Önkormányzata az Európai Unió által támogatott Széchenyi 2020, Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program, VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00061 azonosítószámú pályázatán 400 millió Ft vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású támogatást nyert, melynek keretében megvalósul a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése.

Kistarcsai Tipegő bölcsőde építése

Megkezdődött a csatorna kiváltás a bölcsőde leendő helyszínén

A Gesztenyés Óvoda mögötti önkormányzati területen, a kijelölt kistarcsai bölcsőde helyén jelenleg egy nyílt csapadékvíz gyűjtő medence található, amelynek kikötéséhez, tereprendezéshez a terület kiváltása szükséges. Ez még nem jelenti a bölcsőde megépítését, de szükséges előkészület. A bölcsőde megépítésére írt pályázat eredményeiről a nyilvánosságot tájékztatni fogjuk.

Gyermekek napközbeni ellátásának támogatása

Az Önkormányzat 40.000,- Ft/fő/hónap/gyermek támogatást nyújt az igénybevevő, igazoltan munkahellyel rendelkező szülők részére, hiányzástól függetlenül 2017. április 1. - 2018. március 31. időtartamra 1-3 év közötti gyermekek esetében.