Hírek

Elérhetőségek

Település üzemeltetési ügyintézőt keres a hivatal

Kistarcsa Város Jegyzője
pályázatot hirdet
település üzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére

A munkakör betölthető a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján.
A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: 6 hónap.
A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: műszaki, beruházási feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Részvétel az önkormányzat stratégiáinak, koncepcióinak előkészítésében. Önkormányzati beruházások esetében ajánlattételi felhívások készítése. Közreműködés a beruházások lebonyolításában, műszaki ellenőrzésében, átadás-átvételében, elszámolásában és garanciális bejárásokban. Fejlesztésekhez, beruházásokhoz közműkezelői hozzájárulások megszerzése. Közútkezelői hozzájárulások kezelése. Műszaki jellegű beszerzések előkészítése. Bizottsági, testületi előterjesztések készítése. Közlekedési-igazgatási feladatok ellátása. Önkormányzat tulajdonában lévő út és úttartozék ellenőrzése.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • 29/2012. (III.7.) Korm.rend. 1. sz. Melléklet 32. pontja szerinti II. besorolási osztályban műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági,    környezetgazdálkodási szakképesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási alapvizsga
 • önkormányzati műszaki gyakorlat
 • helyismeret
 • magas szintű számítógépes ismeretek
 • energikus, sokoldalú, tanulékony, jól terhelhető, pontos és önálló munkára képes

A pályázathoz csatolni kell:

 • 45/2012. Korm. rendelet 1. sz. mellékletben meghatározott önéletrajzot,
 • képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy igényléséről szóló átvételi igazolást
 • nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát.

Illetmény és juttatások a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben és a helyi szabályzatokban meghatározottak szerint.
A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A munkakör betölthető: 2017. szeptember 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 10.
Elbírálás határideje: 2017. augusztus 20.
Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige: „település üzemeltetési ügyintéző pályázat”.
Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a (28)-470-711/290-es telefonszámon kapható.