Hírek

Elérhetőségek

A testület nagy része azért dolgozik, hogy Kistarcsa fejlődjön

Interjú Zsiák Balázzsal, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökével

Zsiák Balázs a 2010-es önkormányzati választáson a Fidesz jelöltjeként került be a képviselő-testületbe, előtte 2 évig a pénzügyi bizottság külsős képviselője volt. Megválasztása után az első ciklusban a Közoktatási, Közművelődési és Sport Bizottságot vezette. Négy évvel később nagyon szoros versenyben győzött a 8. számú választókerületben. Zsiák Balázs a jelenlegi a ciklusban a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság élére került. Tanulmányait az ELTE Természettudományi Karán végezte, ezután és jelenleg is informatikusként dolgozik a képviselői munka mellett.

Az elmúlt két ciklusban két különböző bizottságot is vezetett. Melyiket volt nehezebb koordinálni?

A két bizottság nagyon eltérő szakágakkal foglalkozik. A bizottságok alapvető feladata, hogy a képviselőtestület számára a szakmai előkészítő munkát elvégezze és a vitákat lefolytassa. Szerencsére a hivatal nagyon jól felkészült szakemberi mindig nagyon alapos döntés előkészítő munkát végeznek és a felmerülő lehetőségekről és kérdésekről kimerítő anyagokat készítenek. Személyes megbeszélésekre is mindig lehetőséget biztosítanak a képviselőknek. A saját hitvallásom szerint a bizottsági elnök feladata, hogy a bizottság munkáját a megfelelő mederben tartsa, szem előtt tartva az önkormányzat belső és magasabb rendű jogszabályait. Ez nagyon szigorúnak hangzik, szerencsére a képviselő társaim is hasonlóan gondolkodnak a bizottság működéséről, ezért a bizottság munkája nyugodt és szinte mindig a szakmai kérdések kerülnek előtérbe. Ez abból is látszik, hogy a legtöbb döntést (kb. a döntések 90 százaléka) egyhangúlag fogadja el a bizottság. Sokat beszéltem, a kérdésre mégsem válaszoltam, sajnos vagy szerencsére nem is tudok. Inkább azt mondanám, hogy másként, de mindkettő nagyon szép kihívás.

Új lendületet kapott a város fejlődése a 2010-es választások után, ami 2014 óta még nagyobb fokozatra kapcsolt. Bizottsági elnökként mivel magyarázza ezt a fordulatot Kistarcsán?

A 2010-es választások után végrehajtottunk bizonyos racionalizálásokat az önkormányzat működésében, ami a bizottságok számának csökkentésében is látható. Elsődleges célunk az volt, hogy a pályázati forrásokat maximálásan kihasználjuk és forrást teremtsünk a szükséges önrészekre és a tervezéshez. Ezek a döntések emberileg néha nehezek voltak, mint például az iskolák átalakítása, de szükségesek, hogy a gazdálkodásunk ne induljon meg egy lefelé ívelő pályán. Mára eljutottunk oda, hogy szinte az összes közintézményünk szigetelt, a fűtésrendszere korszerű, új nyílászárókkal van ellátva és napelemek termelik részben az elektromosságot. Még az uszoda és a Civil-ház (régi hivatal épülete) van hátra. Az uszodában kisebb lépésekkel haladunk a felújításban, a Civil-ház újjászületéséhez pedig pont a legutóbbi bizottsági ülésen tárgyaltuk a tervező kiválasztását és a Pest Megyei Önkormányzat támogatásával – reméljük - a közeljövőben elkezdődhet ez a munka is.

A másik nagy probléma az utak állapota és a vízlevezetés. Ezek a soha meg nem térülő beruházások nagyon fontosak, hisz az emberek mindennapjait megkeseríthetik, ha rossz minőségű úton vagy eső esetén sárban kell hazaérkezni és reggel elindulni. Minden évben elkülönített keretből építünk és újítunk fel járdaszakaszokat és a pályázati lehetőségekhez mérten új utakat építünk és a régi úthálózatot felújítjuk.

Minek köszönhető ez a szárnyalás? Csak azzal tudom magyarázni, hogy a testület nagy része azért dolgozik, hogy Kistarcsa fejlődjön és mindent megtesz azért, hogy a lehetőségeket ki tudjuk használni, nem a politikai csatározások irányába akarja elvinni a döntéshozatalt. Persze vannak örök gáncsoskodók, ez természetes, de jelenleg nem történhet meg, hogy politikai vagy személyes viták miatt lemaradjunk egy pályázatról, sajnos régebben történt ilyen.

Kistarcsán a költségvetés az utóbbi években nagyon kiegyensúlyozott. Több sikeres pályázat mellett számos magánerős beruházást is sikerült megvalósítani. Ezekhez többletbevételre volt szükség. Hogyan tudták a pénzügyi fedezetet biztosítani?

Egyrészt a korábban említett racionalizálás, a szigorú gazdálkodás és az intézményeink felújítása következtében a csökkenő kiadások teremtették meg ennek a lehetőségét, másrészt a gazdasági fellendülés az elmúlt években megnövelte az adó bevételeket. 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökeként milyen szempontok vezérelték a döntéseiben?

Az előző kérdéseknél már talán részben megválaszoltam ezt a kérdést, de ez a csapat, amiben dolgozunk azért tesz, hogy Kistarcsa egy jól élhető kisvárossá váljon, hiszen mindannyian itt szeretnénk leélni az életünket és sok év múlva visszatekintve se szeretnénk, ha lenne olyan döntésünk, amit megbántunk.

Nyitva maradt egy fontos beruházás Kistarcsán – a bölcsödére gondolok. Ez milyen

ütemezésben valósulhat meg, hol tart jelenleg a beruházás?

Sajnos a kivitelezővel szerződést kellet bontanunk, mivel nem teljesített időben. Korábban nem történt hasonló és reméljük soha többé nem is fog. Jelenleg folyamatban van az új kivitelező kiválasztása, aki befejezheti a beruházást, ami sajnos csak a következő évben várható.

Az elmúlt négy évben több nagy értékű beruházás is történt. Melyiket emelné ki és miért?

Ez a legnehezebb kérdés, amit valaha kaptam. Egyrészt mindig a legutolsó nagy beruházások jutnak eszembe, mint az Ifjúság tér felújítása, vagy a Móra Ferenc utca végének megépítése és az alsó szakaszának felújítása, ami abban a körzetben történt, ahol az emberek megtiszteltek a bizalmukkal, hogy képviseljem az érdekeiket.

P.Gy.