Hírek

Elérhetőségek

Változás a közterületek használatáról szóló rendeletben

Tilos a zöldfelületen való parkolás a város egyes részein

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a közterületek rendjéről szóló helyi rendelet módosításának eredményeként június 1-jétől tilos a város egyes burkolatlan, illetve zöldfelületi közterületein gépjárművel parkolni. A kijelölt helyszíneket a mellékelt térképen ábrázoljuk.

Felhívjuk a gépjárművezetők figyelmét, hogy a fenti előírás megsértése (tilosban parkolás) esetén 50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság, vagy természetes személy esetén 200.000,- Ft-ig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 2.000.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

1

Önkormányzati tulajdonú közterületi burkolatlan, illetve zöldfelületek

 

Megnevezés

Hrsz.

Árpád vezér u. – Kőrösi Cs. S. u. kereszteződés, zöld sziget és Ungvári u. – Árpád vezér u. sarka

 908

Attila u. – Csömöri u. – Rákóczi u. – Berényi u. – Kőrösi Cs. S. u.

 1032

Aulich L. u. – a Temető Kossuth Lajos utcai bejárata előtt

2227

Bagolyvár u. – Aulich L. u. kereszteződés

 5422/9; 5422/22; 5422/23

Csigaház körüli terület (Deák Ferenc utca 1.)

 1237/3

Eperjesi út 38-44. sz. társasházak körüli burkolatlan, zöld felület,
kivéve a kijelölt, kavicsos/murvás parkolókat

3069/5

Eperjesi út 3-15. sz. társasházak körüli burkolatlan, zöld felület

3144/29

Eperjesi úti Óvoda előtti közterület zöldfelületi része

1848/4

Hősök tere

354/1

Ifjúság tér

357/4, 357/5

Illés Bálint tér

2136/1

Rekreációs terület

6092

Szent Imre park

1287/3

Széchenyi u. és Kossuth L. u. sarkán, szobor körül

  66/3; 125/3

Tulipán u., villanyoszlop körül

 1033

Zsálya u. – Kamilla u. sarkán lévő zöldterület

5650

Csatolmány(ok):