Hírek

Elérhetőségek

A város díjazottjai

A „Várossá avatás” ünnepség idén szeptember 14-én került megrendezésre. A rendezvény keretén belül kerültek átadásra az önkormányzat által adományozott elismerő címek. Idén a következő személyek részesültek a díjakban:

 

„Kistarcsa Város Díszpolgára” vitéz lovag Dömötör Zoltán, nemzetőr vezérezredes.

Vitéz Lovag Dömötör Zoltán vezérezredest 1957. március 4-én letartóztatták és a Kistarcsai Internálótáborba hurcolták. Az ellene felhozott vád: a Népi Demokratikus Államrend ellenei szervezkedés volt. Ennek következtében tanulmányait soha nem fejezhette be. A rendszerváltozásig kizárólag segédmunkásként alkalmazták. Ma vezérezredes rendfokozatban az 1956 Magyar Nemzetőrség országos társadalmi szervezet elnöke, főparancsnoka. Ezen felül az 1956-os Vitézi Rend alapító tagja és a Szent György Vitézei Lovagrend Világi Bírája, a Honvédség rehabilitált századosa. Dömötör Zoltán korához képest (85 év) hatalmas lendülettel és elszántsággal munkálkodik, amit a legfőbb állami vezetők is folyamatosan elismernek.

 

„A köz szolgálatáért” Tomeczné Brancs Katalin, a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselője;

Tomeczné Brancs Katalin első munkahelye a Flór Ferenc Kórház volt, majd 1991-ben jelentkezett az akkor még Kerepestarcsai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába. A hivatalban az itt eltöltött majdnem 30 év alatt bejárta a ranglétrát: titkárnőként kezdte, majd az előadói munkaköröket - az Államigazgatási Főiskola elvégzése után - vezetői megbízás követte. Katika, eleget tudott tenni annak a kihívásnak, hogy fásultság és közöny nélkül tudja teljesíteni akár évtizedeken keresztül a közszolgálati munkát. Az ezekben a munkakörökben eltöltött hosszú idő nagy hivatástudatot és hivatás szeretet feltételez. Lelkiismeretes, precíz munkáját mind közvetlen kollegái, mind az önkormányzat, mind az intézményeiben dolgozók, mind az önkormányzattal, hivatallal kapcsolatba kerülők tapasztalják. Értékes munkáját mi sem bizonyíthatná jobban, mint a vezetése alatt lévő szervezeti egység, az Igazgatási Iroda teljesítménye, az iroda szabályszerű működése, az ügyfél elégedettség növekedése és a technikai modernizációt sokszor úttörőként alkalmazó igazgatási ügyintézők, anyakönyvvezetők, adóügyi ügyintézők munkájának kiemelkedő hatékonysága.

 

„Kistarcsai Gyermekekért” Szalainé Katona Erika, a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda pedagógusa;

Szalainé Katona Erika hosszú évtizedek során a jövő generációjának több nemzedékét nevelte nagy elhivatottsággal. Pedagógiai nevelésének alapját, egymás elfogadása, tisztelete képezte. Pályája során nagy figyelmet fordított szakmai fejlődésére, nyitott szívvel fogadta, alkalmazta az óvodapedagógiai legújabb kutatásai eredményeit. Az óvodában eltöltött évek alatt aktív résztvevője az intézményi alap dokumentumok, és a Pedagógiai Program írásában. Mint munkaközösség vezető, részt vett a pedagógiai munka és folyamatok fejlesztésében. Jelenleg is aktív tagja az óvoda Belső Ellenőrzési Csoportjának Pályája során többször mentorált óvodapedagógus hallgatókat és gyakornok óvodapedagógust. Az óvoda hagyományainak, jeles ünnepeinek kezdetektől tevékeny résztvevője (Dömötör nap, gyermeknap, karácsonyi vásár) Segítőkészsége, gyermek szeretete, tisztelete, példamutató az óvoda minden dolgozója számára.

 

„Kistarcsa Város 2018. Év Sportolója” Takács Tünde, tollaslabdázó;

Tünde kimagasló eredményeket ért el a tollaslabda sportágban, a számos verseny közül a legutóbbi sikere a Diákolimpiai első helyezés. Tehetségére neves külföldi edzők is felfigyeltek és külön foglalkozásokat tartanak számára. Az iskolai teljesítménye kitűnő, magatartása példamutató, érdeklődése széleskörű. A kötelező feladatai mellett szívesen elvégzi szorgalmi feladatait is. Kitűnő sport és tanulmányi eredményei miatt felvették a Kölcsey Ferenc Gimnáziumba.

 

Tomecz Kati